Projekt TAKpełnosprawni

Projekt TAKpełnosprawni

Z opracowania „Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu" wykonanego dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez: MillwardBrown SMG/ KRC, PwC wynika, że w Polsce żyje 3,4 mln osób niepełnosprawnych, w wieku powyżej 16 roku życia, a jedynie 17 proc. z nich jest aktywnych zawodowo. Z badań przeprowadzonych dla PARP wynika ponadto, że zaledwie 15 proc. firm zapewnia odpowiednie warunki do pracy osobom niepełnosprawnym, ale tylko 6 proc. z nich zatrudnia niepełnosprawnego na umowę o pracę.

Job Impulse Polska Sp. z o.o. z Poznania jako agencja zatrudnienia jest świadoma roli pracy w życiu człowieka, szczególnie, gdy w procesie rekrutacji należy wziąć pod uwagę ewentualne ograniczenia zdrowotne kandydata z niepełnosprawnością. Jej personel wie też, z jakimi problemami spotykają się osoby niepełnosprawne w procesie rekrutacji. W celu złamania stereotypu, a tym samym zwiększenia szans na rozwój zawodowy osób z orzeczoną niepełnosprawnością powstał projekt TAKpełnosprawni. Jego głównym celem jest promocja aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie klientów Job Impulse w procesie zatrudnienia i wdrożenia do pracy nowego pracownika.

Jako firma realizuje politykę równych szans, od lat zatrudniając osoby niepełnosprawne w swoich strukturach. Pozytywne doświadczenia stały się dla Job Impulse motywem do stworzenia projektu i promocji zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Podczas jego realizacji kieruje się założeniami antydyskryminacyjnej Dyrektywy 2000/78/EC, która w sposób szczególny dotyczy praw osób niepełnosprawnych, zapewniając równouprawnienie we wszelkich aspektach związanych z podejmowaniem przez nich pracy.

Będąc ekspertem na rynku pracy prowadzi działania doradcze dla firm w zakresie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Wierzy, że dzięki projektowi TAKpełnosprawni uda się zmienić stereotypowy wizerunek niepełnosprawnego kandydata, a poprzez jego zatrudnienie, każda ze stron odniesie wymierne korzyści. Pracodawcy zyskają zmotywowanego i lojalnego pracownika, a osoby niepełnosprawne szansę na rehabilitację zawodową i społeczną oraz możliwość realizacji swoich celów zawodowych.

Więcej o projekcie na: www.takpelnosprawni.pl .

pm

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również