Równe traktowanie przeciw dyskryminacji

W Warszawie ruszył projekt „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia", którego celem jest stworzenie spójnego i skutecznego systemu przeciwdziałania dyskryminacji na wszystkich poziomach administracji. Jest to wyjątkowy projekt na skalę Unii Europejskiej.

Prawie 400 urzędników z 85 instytucji centralnych zostanie przeszkolonych w zakresie rozpoznawania i reagowania na dyskryminację, a 45 koordynatorów będzie wpływać na to, co się dzieje wewnątrz instytucji, ale również w obszarze działania danej instytucji na zewnątrz. Kolejny etap projektu obejmie także administrację niższych szczebli.

Ponadto będzie przeprowadzona półtoraroczna kampania społeczna uświadamiająca zachowania wynikające ze stereotypów. Działa również portal www.siecrownosci.gov.pl .

Pełnomocnik premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniom Bartosz Arłukowicz, podkreślił że projekt przyczyni się do koordynacji wielu działań antydyskryminacyjnych między instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi.

Natomiast Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, chce żeby opracowany program służył przez wiele lat, żeby był uniwersalny, nie był zideologizowany i nastawiony na działanie polityczne.

Projekt „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia” realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania we współpracy ze Szkołą Główną Handlową i Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Warto podkreślić, że Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej realizującym taki projekt.

Oprac. Kat

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również