Szkolenie białoruskich terapeutów

Fundacja „Rozwiń Skrzydła" realizuje projekt „Nie obok, ale razem", którego celem jest podniesienie jakości życia i zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym pacjentów zamieszkujących w internatach dla osób chorych psychicznie, niepełnosprawnych i upośledzonych na Białorusi poprzez przygotowanie terapeutów do prowadzenia profesjonalnej i efektywnej terapii zajęciowej.

W ramach projektu zaplanowano dla nich szkolenia w Polsce, konsultacje i wizytę polskich specjalistów na Białorusi. Warsztaty z zakresu terapii zajęciowej dla terapeutów odbyły się od 27 czerwca do 1 lipca w Lublinie, kolejne od 18 do 22 lipca. Obejmują one biblioterapię, arteterapię, rehabilitację zawodową i społeczną, uczestnicy w ramach wizyt studyjnych odwiedzą lokalne domy pomocy społecznej i warsztaty terapii zajęciowej.

Partnerami projektu są Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Milejowie, Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia z Lublina, Ośrodek Korekcyjno-Rozwojowej Edukacji i Rehabilitacji, Organizacja Społeczna „Białoruska Asocjacja Pomocy Dzieciom i Młodym Osobom Niepełnosprawnym”.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.

Kat

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również