Twoje Bariery Twoim Wyzwaniem

Twoje Bariery Twoim Wyzwaniem

Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START w Poznaniu zaprasza do udziału w nowym projekcie aktywizacji zawodowej realizowanym ze środków PFRON „Twoje Bariery Twoim Wyzwaniem".

Jest to program szkoleń pracownika biurowego i „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych”.

start twojebariery

Projekt jest skierowany do pełnoletnich osób z całej Polski, pozostających bez zatrudnienia, w wieku produkcyjnym, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które nie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej i nie są pracownikami zakładów aktywizacji zawodowej.

Kurs obejmuje udział w dwóch dwutygodniowych sesjach wyjazdowych:
1 sesja 27.08-10.09 br.- warsztaty aktywizująco-doradcze obejmujące:
a. diagnozę potrzeb oraz możliwości,
b. poradnictwo prawne,
c. poradnictwo doradczo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania ,
d. wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe).

2 sesja, która odbędzie się w pierwszej połowie grudnia to szkolenia zawodowe:
a. kurs pracownika biurowego (m.in. podstawy pisania wniosków aplikacyjnych, podstawy księgowości, obsługa sprzętu itp.)
b. kurs „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych”.

Kurs „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych” obejmie m.in. trendy aktywizowania życiowego w organizacjach osób niepełnosprawnych, podstawy prawne zatrudniania, uprawiania sportu, twórczości artystycznej, działalność grup samopomocowych, naukę zajęć integracyjnych, rekreacyjnych itp.

Warsztaty zrealizowane zostaną w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Dymaczewie Nowym pod Poznaniem. Odpłatność za udział w projekcie (28 dni) wynosi 100 zł.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnione ankiety „Zgłoszenia wstępnego” do pobrania na stronie www.start.org.pl , telefoniczne lub mailem należy przesłać na adres Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań; mail: start@start.org.pl), lub faksem: (61) 8411 059

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru kandydatów. Decyduje m.in. kolejność zgłoszeń.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również