Warsztaty z prawa pracy dla osób niepełnosprawnych

Ostatnia okazja aby bezpłatnie poszerzyć wiedzę z zakresu prawa pracy!

Fundacja Aktywności Zawodowej z Gdyni realizuje projekt ,,Pracodawco, znam swoje prawa - rozwój świadomości obywatelskiej wśród osób niepełnosprawnych". Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W ramach projektu realizowane są bezpłatne warsztaty z prawa pracy dla osób niepełnosprawnych ,,Trening samodzielnego radzenia sobie w procesie dochodzenia praw pracowniczych – warsztaty”, skierowane do osób niepełnosprawnych.
Warsztaty są dwudniowe. Najbliższe, ostatnie już – dla 15 osób – odbędą się:
21-22 września 2012 r. – Gdańsk
18-19 września 2012 r. – WTZ Rzadkowice, koło Piły
28-29 września 2012 r. – Kraków

Program warsztatów:
Pierwszy dzień – godz. 17.00-20.00:
1. Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy.
2. Prawdy i mity o rynku pracy osób niepełnosprawnych.
3. Praca w warunkach chronionych czy na rynku otwartym.
Drugi dzień – godz. 09.00-16.00:
1. Sytuacje sporne z pracodawcą i niekonfrontacyjne sposoby radzenia sobie z nimi: asertywność, negocjacje, mediacje.
2. Warsztaty z formułowania korespondencji formalnej.
3. Sytuacje sporne z pracodawcą i konfrontacyjne sposoby radzenia sobie z nimi: PIP, Inspekcja BHP, sądy pracy, związki zawodowe, rzecznik praw obywatelskich, ZUS.
4. Metody aktywności społecznej.
5. Warsztaty z formułowania skarg i pozwów do sądów pracy.
6. Indywidualne konsultacje i pytania.
Każdy uczestnik warsztatów otrzyma materiały dydaktyczne, w tym pendrive oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Przewidziano również catering – całodzienny serwis kawowy oraz lunch.
Zostało jeszcze kilka miejsc.

Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia szkolenia na teren województwa śląskiego, jeśli zbierze się grupa chętnych osób.

Dodatkowo zaplanowano powstanie internetowego portalu praw pracowniczych, na którym porad prawnych udzielać będą specjaliści.

Więcej informacji na stronie: www.infopracownik.pl .

Oprac. IRCa

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również