Zielone szkiełko – widzieć lepiej

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski rozpoczął realizację projektu pt. „Zielone szkiełko - widzieć lepiej", którego celem jest ułatwienie dostępu do rynku pracy kobietom zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność związaną z dysfunkcją wzroku, poprzez eliminowanie barier psychologicznych i społecznych oraz aktywną integrację społeczną.

W projekcie udział biorą 24 kobiety mieszkające w województwie śląskim, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, oraz pozostają bez zatrudnienia.
W ramach projektu uczestniczki korzystają z bogatej oferty, między innymi: pomocy psychologicznej, warsztatów kształtowania umiejętności psychologicznych, warsztatów przygotowujących do poszukiwania pracy, warsztatów autoprezentacji, szkolenia z zakresu orientacji przestrzennej, zajęć ruchowo- tanecznych, zajęć nordic walking, zajęć arterapii. Ponadto projekt przewiduje stałą pomoc opiekuna grupy.

Projekt przewiduje również przeprowadzenie: happeningów w pięciu wybranych szkołach pt. „Widzieć lepiej” i przygotowanie konspektów zawierających gotowe scenariusze zajęć lekcji wychowawczych.
Dla pracodawców oraz przedstawicieli instytucji publicznych zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym z Chorzowa i miast ościennych przygotowane zostanie kompendium wiedzy dla pracodawców z zakresu prawa pracy oraz innych przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz spotkanie pracodawców i innych uczestników rynku pracy zainteresowanych zmianą postrzegania osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Projekt jest realizowany od 01.03.2011 – 30.09.2012 r. a współfinansowany ze środków EFS, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 r.

Kontakt:
Biuro Projektu
Polski Związek Niewidomych, Chorzów, ul. Katowicka 77
Pracownik ds. rekrutacji: Agnieszka Nowak, tel: 32 2413737, 32 7710922

Oprac. J.K.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również