100 proc. więcej pacjentów, niż przed pandemią zgłosiło w 2021 r. problemy na infolinię RPP

Bezpłatna infolinia dla pacjentów jest jednym z narzędzi działania rzecznika praw pacjenta. Dzwoniąc na numer 800-190-590 każdy obywatel może otrzymać informacje dotyczące swoich praw – właśnie jako pacjenta.

Liczba połączeń przychodzących w roku 2019 na tę infolinię to: 66,5 tys., w roku 2020 – 110 tys., w roku 2021 – 133 tys. Sygnały przekazywane przez pacjentów na infolinię pochodzą z całego kraju, ale też spoza granic Polski. Najwięcej zgłoszeń zarejestrowano z województwa mazowieckiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Natomiast najmniejszą liczbę zgłoszeń – z województwa podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Najczęściej zgłaszano problemy z dostępem do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – odmowa rejestracji wizyt, odmowa wizyty domowej czy brak kontaktu z rejestracją. Pacjenci zgłaszali także uwagi do długiego czasu oczekiwania do poradni specjalistycznych, planowego leczenia szpitalnego, oraz rehabilitacji ambulatoryjnej i szpitalnej.

Wiele zgłoszeń dotyczyło porodów w warunkach reżimu sanitarnego, czy ograniczenia odwiedzin nowo nraodzonych dzieci. Pacjenci krytykowali też zakaz odwiedzin w szpitalach ze względu na epidemię.

Jeśli zgłoszenie pacjenta wskazuje, że w sprawie mogło dojść do nieprawidłowości, RPP rozpoczyna postępowanie wyjaśniające, ustalając, czy naruszono prawa pacjenta. Jeżeli tak się stało, rzecznik kieruje do podmiotu leczniczego wystąpienie, zawierające opinie lub wnioski, co do sposobu załatwiania tej sprawy. Dodatkowo, jeżeli sprawa tego wymaga, może on zażądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zastosowania sankcji służbowych wobec konkretnego pracownika placówki. Rzecznik może też zwrócić się do organu nadrzędnego – który sprawuje nadzór i może dokonywać kontroli i oceny działalności placówki, w której naruszono prawa pacjenta – z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa.

Oprac. kat/

Data publikacji: 02.09.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również