13 mln zł m.in. na środki ochrony dla ponad 200 placówek opiekuńczych na Śląsku

Ponad 13 mln zł z unijnych funduszy rozdzielił samorząd woj. śląskiego na wsparcie dla placówek opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych – m.in. na zakup środków ochrony wobec epidemii. 23 kwietnia, urząd marszałkowski podał, że wsparcie to trafi do 217 podmiotów.

Jak wynika z informacji umieszczonych na facebookowych profilach członków zarządu woj. śląskiego, a także na stronie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Woj. Ślaskiego, chodzi o projekt „Śląskie Pomaga”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20.

Jego celem – jak informowano w mediach społecznościowych członków zarządu województwa – jest udzielenie szybkiego wsparcia w przeciwdziałaniu skutkom epidemii COVID-19 w placówkach opieki całodobowej działających na terenie regionu, poprzez dofinansowanie działań minimalizujących zagrożenia.

Prowadzący te placówki mogli swoje wnioski zgłaszać elektronicznie między 15, a 21 kwietnia br. Jak wynika z czwartkowej informacji na facebookowym profilu urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego, w naborze spłynęło 217 wniosków. 106 z nich złożyły domy pomocy społecznej, 56 – podmioty lecznicze, a 55 – placówki opieki całodobowej.

Na profilu członkini zarządu woj. śląskiego Izabeli Domogały uściślono, że wsparcie w projekcie o łącznej wartości 13,05 mln zł otrzyma wszystkie 217 placówek, a środki zostaną wypłacone do 15 maja br.

„W ramach projektu udzielone zostanie wsparcie placówek w zakresie: finansowania zatrudnienia nowych pracowników, specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych, finansowania zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji całodobowej, doposażenia placówek w sprzęt niezbędny do walki z COVID-19” – wymieniono na profilu Domogały.

Urząd marszałkowski woj. śląskiego nie sprecyzował w swoich informacjach, z której części Regionalnego Programu Operacyjnego finansowany jest projekt „Śląskie Pomaga”. Z informacji na stronie ROPS woj. ślaskiego wynika, że zasilają go środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

O przesunięciach środków w ramach RPO samorząd województwa informował w ostatnich tygodniach. 8 kwietnia Komisja Europejska zatwierdziła zmianę przeznaczenia w RPO kwoty 75 mln euro, czyli ponad 320 mln zł – pod kątem m.in. doposażenia szpitali oraz wsparcia firm z regionu.

Zwiększono wówczas tzw. alokację osi priorytetowych: rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna (zwiększenie o 23,7 mln euro), włączenie społeczne (o 14,9 mln euro) oraz konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (o 33 mln euro).

Do pierwszej z tych osi przesunięto niewykorzystane środki pierwotnie skierowane na finansowanie projektów z dziedzin: nowoczesna gospodarka, ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów oraz transport. Drugą zasilono środkami pierwotnie kierowanymi na działania z dziedziny: regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy.

Wcześniej regionalny samorząd na wsparcie szpitali i pogotowia w walce z koronawirusem wydał ponad 3,4 mln zł z budżetu województwa oraz ponad 3,7 mln zł dodatkowej dotacji budżetowej.

Prócz tego, w ramach dokonanego 21 kwietnia przez Sejmik Województwa Śląskiego podziału ubiegłorocznej nadwyżki budżetowej (przeznaczonej w kluczowej części na ochronę zdrowia), do podmiotów ochrony zdrowia skierowano 62 mln zł, w tym: 27 mln zł na pokrycie zadłużenia szpitali, 21 mln zł na niezbędne inwestycje (w zdecydowanej większości zaplanowane przed epidemią) i 12 mln zł na walkę z koronawirusem. (PAP)

Data publikacji: 23.04.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również