Alternatywne terapie w onkologii: mit czy prawda naukowa?

Alternatywne terapie w onkologii: mit czy prawda naukowa?

Na podstawie licencji amerykańskiego Narodowego Instytutu Raka, Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem uruchamia edukacyjny serwis internetowy o alternatywnych i komplementarnych metodach stosowanych przez chorych na nowotwory.

22 lutego 2017 r., pod adresem www.ligawalkizrakiem.pl/rak-niekonwencjonalnie, Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem uruchomiła edukacyjny serwis internetowy poświęcony alternatywnym i niekonwencjonalnym metodom stosowanym przez chorych na nowotwory. Serwis zawiera aktualne i rzetelne informacje na ten temat, oparte na wynikach badań publikowanych w uznanych czasopismach naukowych. Źródłem serwisu jest portal Complementary and Alternative Medicine (CAM) Narodowego Instytutu Raka (National Cancer Institute), amerykańskiej agencji federalnej, która Polskiej Lidze Walki z Rakiem udzieliła licencji na jego tłumaczenie i publikację.

Powszechność zjawiska i jego znaczenie dla zdrowia i życia osób dotkniętych chorobą nowotworową skłoniły Polską Ligę Walki z Rakiem do pochylenia się z powagą nad tym problemem, dotychczas nieobecnym w polskim dyskursie naukowym. Celem tej inicjatywy jest dostarczenie zainteresowanym osobom obiektywnej wiedzy o metodach, które niekiedy mogą przynieść korzyści zdrowotne, być obojętne lub też szkodliwe dla zdrowia. Niektóre z nich mogą być pomocne w zapobieganiu chorobom nowotworowym oraz utrzymaniu czy poprawie zdrowia, wpływać na łagodzenie objawów choroby czy skutków ubocznych leczenia lub poprawiać samopoczucie, ale nie są skutecznymi metodami leczenia nowotworów.

Oddając nowy serwis do dyspozycji pacjentów i ich rodzin, ale także lekarzy i innych osób zaangażowanych w opiekę nad chorymi, Polska Liga Walki z Rakiem pragnie z całą stanowczością podkreślić, że zaniechanie leczenia zalecanego przez lekarzy specjalistów na rzecz tzw. metod niekonwencjonalnych lub ich łączenie ze standardowym leczeniem onkologicznym bez wiedzy lekarza jest niebezpieczne.

W języku polskim stosuje się wiele nazw określających metody, których intencją jest leczenie lub wspomaganie leczenia, a które funkcjonują poza tzw. medycyną konwencjonalną czy standardową, opartą na naukowych podstawach. Wymiennie używane są pojęcia: medycyna naturalna, medycyna niekonwencjonalna, medycyna holistyczna, medycyna tradycyjna, medycyna ludowa, medycyna alternatywna, medycyna integracyjna, paramedycyna i inne.

Za przykładem National Cancer Institute w serwisie Ligi używane są trzy określenia:
– medycyna komplementarna, czyli metody stosowane razem ze standardową opieką medyczną,
– medycyna alternatywna, czyli stosowana zamiast standardowej opieki medycznej,
-medycyna integracyjna, czyli podejście łączące medycynę konwencjonalną z bezpiecznymi i potencjalnie przydatnymi elementami medycyny komplementarnej i alternatywnej.

Artykuły poświęcone poszczególnym terapiom zostały uporządkowane alfabetycznie, według nazw substancji czy metod w języku polskim. Zgodnie z warunkami licencji, w tekstach można znaleźć informacje dotyczące realiów amerykańskich (np. tamtejszych uregulowań prawnych), ale nie zmienia to oceny medycznej wartości poszczególnych metod. Opisywane sposoby leczenia i substancje nie wyczerpują wszystkich metod stosowanych przez pacjentów w Polsce. Informacje zawarte w serwisie będą regularnie (przynajmniej raz na kwartał) aktualizowane i uzupełniane.

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem została powołana w lipcu 2015 r., dzięki zaangażowaniu ponad trzydziestu osób reprezentujących różne dziedziny i środowiska. Fundatorami Ligi są: Bogdan Borusewicz, Krzysztof Hołowczyc, Krystyna Janda, prof. Ewa Łętowska, prof. Jerzy Stuhr oraz Danuta Wałęsa.
Polska Liga Walki z Rakiem jest niezależną organizacją pozarządową działającą w obszarze ochrony zdrowia, polityki społecznej i edukacji obywatelskiej. W 2016 r. została przyjęta do Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Lig Walki z Rakiem – Association of European Cancer Leagues (ECL).
Celem Fundacji jest inicjowanie oraz wzmacnianie różnych przedsięwzięć w celu obniżenia ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową oraz zwiększenia szans na wyleczenie i godne życie osób dotkniętych tą chorobą. Programową podstawę działań Fundacji stanowi „Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024″.

pr

Data publikacji: 23.02.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również