Asystent dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+

Urząd Miasta Krakowa wraz z Fundacją Uśmiech rozpoczyna realizację zadania publicznego ,,Asystent dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+”. Nabór do programu pod nowym numerem infolinii – 533 161 063.

Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców Krakowa, mających 85 lat lub więcej oraz osób z niepełnosprawnościami w wieku od 70 lat, legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym. Zgłoszeni do programu seniorzy otrzymają wsparcie asystentów, odwiedzających swoich podopiecznych w domach i towarzyszących im w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, także w sytuacjach, wymagających przemieszczania się poza miejsce zamieszkania na terenie Miasta Krakowa. W przypadku osób z niepełnosprawnościami należy zaznaczyć, iż zakres wsparcia asystenta nie obejmuje czynności związanych pełnieniem opieki nad osobą zależną, w tym wykonywania czynności pielęgnacyjnych.

Uczestnicy projektu otrzymują możliwość korzystania z bezpłatnych usług asystenckich, realizowanych przez 7 dni w tygodniu w godz. 7-22 (w uzasadnionych przypadkach godziny usług mogą być zmienione). Limit wizyt u jednego beneficjenta to 50 godzin w kwartale.

Bezpłatnych usługi asystenckie polegają na: animowaniu i wspólnym spędzaniu czasu wolnego w miejscu i poza miejscem zamieszkania podopiecznych; aktywizacji seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+ w domu (np. przy wspólnej rozmowie, czytaniu, przygotowywaniu posiłku itp.); towarzyszeniu w wyjściu na spacer, w dotarciu do rodziny, sąsiadów, znajomych oraz w inne miejsca wybrane przez uczestnika zadania, tj. punkty usługowe i handlowe, miejsca publiczne, instytucje finansowe, urzędy, placówki kulturalne, oświatowe i szkoleniowe, świątynie, cmentarze, podmioty lecznicze, gabinety lekarskie, ośrodki rehabilitacyjne i/lub terapeutyczne; pomocy w zakupach z aktywnym udziałem seniora i załatwianiu spraw urzędowych; nawiązywaniu lub odbudowywaniu kontaktów społecznych i rodzinnych; korzystaniu z dóbr kultury, np. muzea, biblioteki, galerie, kina, teatry; wspólnym uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, społecznych, sportowych itp.

W celu zgłoszenia udziału w zadaniu należy zadzwonić pod numer infolinii 533 161 063 – poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach 10-14; wtorek, środa w godzinach od 14 do 18. Liczba uczestników projektu jest ograniczona, więc liczy się kolejność zgłoszeń.

Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w zadaniu podpisany zostanie kontrakt, którego stronami będą uczestnik lub jego opiekun prawny, Fundacja Uśmiech oraz asystent.

Info: Kraków dla seniora

Data publikacji: 24.01.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również