Bezpieczniej i w lepszych warunkach w placówkach całodobowej opieki

19 lipca Sejm znowelizował ustawę o pomocy społecznej i o ochronie zdrowia psychicznego. Wprowadzone zmiany dotyczą zagwarantowania poczucia bezpieczeństwa i poprawy warunków życia mieszkańców placówek zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.

Nowe regulacje dotyczą szeregu zagadnień dotyczących prowadzenia tego typu placówek. Począwszy od doprecyzowania przepisów dotyczących dokumentów wymaganych przy uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie takiej placówki, poprzez zatrudnienie personelu aż po określenie wysokości kar za prowadzenie placówki bez zezwolenia.

Wprowadzono także obowiązek posiadania dźwigu osobowego a w mniejszych placówkach, w których przebywa do 5 osób, dźwig może zostać zastąpiony przez platformę lub krzesełko dla osób z niepełnosprawnością.

Zatrudniony personel musi mieć odpowiednie kwalifikacje, które będą mogły być weryfikowane przez wojewodę.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom z zaburzeniami psychicznymi możliwe będzie ograniczenie samodzielnego opuszczenia przez nich domu pomocy społecznej lub placówki. Osoby najbliższe będą mogły wystąpić do sądu opiekuńczego z wnioskiem o uchylenie tego ograniczenia.

Nowe przepisy zmieniają też wysokość kar za prowadzenie placówki bez zezwolenia. Nowela przewiduje, że podmiot, na który nałożono karę za prowadzenie jednej placówki bez zezwolenia, i który będzie prowadził inną placówkę także bez zezwolenia – otrzyma karę 40 tys. zł, nie dostanie także pozwolenia na prowadzenie działalności przez kolejnych 5 lat od ukarania.

Ponadto poszerzono katalog sytuacji, w których będzie można zwolnić z obowiązku wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.

W celu ochrony praw dziecka przyjęto, że w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku może przebywać wyłącznie osoba pełnoletnia.

tuk/, fot. pixabay.com
Data publikacji: 20.07.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również