Centra Zdrowia Psychicznego w Małopolsce – doświadczenia i perspektywy na przyszłość

Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, przy wsparciu władz Województwa Małopolskiego, zorganizował konferencję „Centra Zdrowia Psychicznego w Małopolsce – doświadczenia i perspektywy na przyszłość”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. wicemarszałek Łukasz Smółka i radny województwa Mirosław Dróżdż.

– Małopolska należy do liderów w procesie reformowania opieki psychiatrycznej w Polsce – w naszym regionie działa 15 Centrów Zdrowia Psychicznego, a do ich uruchomienia przygotowują się kolejne ośrodki. To niezmiernie istotne zagadnienia zważywszy, że różnego rodzaju zaburzenia i problemy psychiczne dotykają lub dotkną w ciągu życia jedną trzecią, a być może nawet połowę dorosłych Polaków – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Podczas konferencji zostały przedstawione doświadczenia wybranych ośrodków w zakresie prowadzenia punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych oraz działających w strukturach centrów poradni zdrowia psychicznego, oddziałów stacjonarnych, dziennych oddziałów psychiatrycznych i zespołów leczenia środowiskowego. Przedstawiono też zagadnienia związane z dostępnością świadczeń, rozwojem opieki koordynowanej czy zmianami, jakie dokonały się w społecznym postrzeganiu psychiatrii.

Tym którzy na co dzień zajmują się leczeniem, pomocą i wspieraniem osób dotkniętych tego rodzaju problemami zależy, aby ich praca była możliwie najbardziej skuteczna. Decyduje o tym  wiele czynników w tym takie, które stały u podstaw reformy opieki psychiatrycznej, a więc dostępność świadczeń, ich ciągłość i to, aby były najlepiej odpowiadały aktualnym potrzebom pacjentów. Dla prowadzących podmioty lecznicze ważne było również aby, pomimo wielkich wysiłków i drastycznej dyscypliny finansowej, nie funkcjonować w permanentnym stanie niedoboru środków.

Jedną z prelegentek była dr n. med. Annę Depukat, która w Szpitalu Babińskiego jest inicjatorką istotnych w funkcjonowaniu placówki zmian. Przez ostanie lata zajmowała się tez koordynowaniem procesu reformowania polskiej psychiatrii na szczeblu centralnym. Głos zabrali również reprezentacji Centrów Zdrowia Psychicznego z całej Małopolski. Uczestnicy wydarzenia starali się odpowiedzieć m.in. na pytania: Jak mają się te nadzieje wiązane z reformą psychiatrii do rzeczywistości? Jak radzą sobie realizujące ją podmioty z Małopolski? Oraz jakie perspektywy widzą realizujący ją praktycy i ci, którzy decydują o przyszłości wprowadzanych rozwiązań?

Konferencję w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie objął swoim patronatem marszałek Witold Kozłowski.

Info i fot. Biuro Prasowe UMWM/ŁP

Data publikacji: 20.03.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również