Chorzy na chłoniaka z komórek płaszcza jedną z najbardziej zaniedbanych grup pacjentów z nowotworami krwi

Chorzy na chłoniaka z komórek płaszcza są jedną z najbardziej zaniedbanych grup pacjentów z nowotworami krwi – ocenił dla PAP prof. Wojciech Jurczak. Jak przypomniał, większość z nich wciąż nie ma dostępu do skutecznej terapii w przypadku nawrotu choroby lub oporności na leczenie.

Jak poinformował PAP Jarosław Rybarczyk z Biura Komunikacji MZ w odpowiedzi na pytanie o prace nad refundacją leku o nazwie ibrutynib dla pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza, dla tego leku zostały wydane negatywne opinie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (9 stycznia 2017 r.), prezesa AOTMiT (13 stycznia 2017 r.) oraz negatywna uchwała Komisji Ekonomicznej (z 6 lutego 2020 r.). „Biorąc pod uwagę bardzo długi okres procesowania wniosku należy zwrócić uwagę na trudny proces negocjacyjny. Ponadto wnioskodawca 19 lipca 2021 r. złożył kolejną ofertę cenową. Postępowanie znajduje się na etapie rozstrzygnięcia ministra zdrowia” – napisał Rybarczyk.

Prof. Wojciech Jurczak, który kieruje Pododdziałem Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego w Klinice Onkologii Klinicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, zwrócił uwagę, że proces refundacyjny leku o nazwie ibrutynib trwa już kilka lat.

– Gdyby Ibrutynib mógł być stosowany w drugiej linii terapii, chorzy ze wznową chłoniaka z komórek płaszcza mogliby żyć kolejne 4-5 lat – podkreślił. Jak dodał, żadna z refundowanych przez NFZ metod leczenia nie jest nawet w połowie tak skuteczna. Ibrutynib jest lekiem doustnym, dobrze tolerowanym, który można stosować również u starszych pacjentów z licznymi chorobami towarzyszącymi. – Ibrutynib jest więc drugą szansą, której świadomość może diametralnie zmienić komfort życia chorych, także po leczeniu pierwszej linii – tłumaczył prof. Jurczak.

Przypomniał, że obecnie pacjenci z chłoniakiem z komórek płaszcza mogą ubiegać się o finansowanie terapii ibrutynibem w ramach procedury określanej jako ratunkowy dostęp do technologii lekowych (w skrócie RDTL). Jednak od stycznia 2021 r. możliwość finansowania terapii w ramach tej procedury zależy od kontraktu danej jednostki leczniczej z Narodowym Funduszem Zdrowia. – W większości jednostek ten kontrakt dawno został wyczerpany i nie ma żadnej gwarancji, że pieniądze, które szpital wyda na zakup leku, zostaną mu kiedykolwiek zwrócone. W tej sytuacji dyrekcja już zadłużonego szpitala, w którym leczony jest pacjent, może nie podjąć decyzji o jego zakupie – tłumaczył prof. Jurczak.

Obecnie w ramach procedury RDTL leczonych jest ibrutynibem około 30 pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza, podczas gdy tylko w ciągu jednego roku grupa chorych z opornością lub nawrotem tego nowotworu jest dziesięciokrotnie większa. Dlatego od dawna oczekiwanym rozwiązaniem, jest stworzenie programu lekowego, w ramach którego chorzy na ten rodzaj chłoniaka mogliby otrzymywać ibrutynib.
Chłoniak z komórek płaszcza jest nowotworem układu chłonnego. Najczęściej chorują mężczyźni w wieku 65-70 lat. Rocznie w Polsce rozpoznawanych jest ok. 300 nowych przypadków choroby. Przeważnie diagnoza stawiana jest w stadium zaawansowanym. – Pierwszą linią leczenia pacjentów z tym nowotworem jest immunochemioterapia odpowiednio dostosowana w swojej intensywności do wieku i stanu zdrowia pacjenta – powiedział prof. Jurczak. Pacjentów z dobrą odpowiedzią na leczenie, bez innych obciążeń poddaje się następnie konsolidacji z autologicznym przeszczepem komórek macierzystych szpiku. U wszystkich chorych należy rozważyć leczenie podtrzymujące przeciwciałami monoklonalnymi. Wszystko po to, by do wznowy choroby doszło jak najpóźniej.

– W Europie standardem leczenia II linii są inhibitory kinazy Brutona – ibrutynib. Bez tego leku nie można sobie wyobrazić leczenia wznowy czy oporności chłoniaka z komórek płaszcza w zgodzie ze standardem europejskim – wyjaśnił prof. Jurczak. Polska jest obecnie jedynym krajem w UE, w którym terapia jest nadal niedostępna dla wszystkich chorych ze wznową lub opornością chłoniaka z komórek płaszcza. (PAP)

jjj/ zan/, fot.freeimages.com
Data publikacji: 27.07.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również