Cięcia w Mazowieckiem

W województwie mazowieckim już w tym roku organizacjom pozarządowym, mimo rozstrzygniętych konkursów cofnięto dotacje.

Wiele organizacji musiało znacznie ograniczyć swoją działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, np. obcięcie 13 tys. zł Mazowieckiemu Stowarzyszeniu na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym pozbawiło dzieci 300 godzin zajęć rehabilitacyjnych. Fundacja Vis Maior pomagająca prawie 500 osobom niewidomych część zajęć np. wyjścia na basen, do teatru z audiodeskrypcją, czy ściankę wspinaczkową organizuje własnymi siłami.

Organizacje obawiają się o środki w przyszłorocznym budżecie. Skarbnik województwa mazowieckiego na zapytanie Piotra Todysa, szefa federacji Mazowia skupiającej kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, odpowiada, że w przyszłym roku budżetowym nie przewiduje się zabezpieczenia środków na zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym jednocześnie zastrzegając, że prace nad budżetem nie zostały jeszcze zakończone.

W połowie października przewidziane są obrady komisji polityki społecznej i prorodzinnej, w której wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Zwiększone wpływy do budżetu z podatku CIT w sierpniu i wrześniu dają niewielką nadzieję na pozytywne dla organizacji pozarządowych rozwiązanie.

JoKo

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również