Diagnoza, doradztwo, terapia i praca – w Toruniu w jednym obiekcie

W Toruniu powstaje Regionalne Centrum Wsparcia i Aktywizacji (RCWiA) integrujące opiekę nad osobami niesamodzielnymi w domu oraz wsparcie osób społecznie wykluczonych. Rusza pierwszy etap realizacji, budowa bazy lokalowej dla segmentu rehabilitacyjnego. W obecności marszałka Piotra Całbeckiego 8 lutego podpisano umowę z wykonawcą robót remontowo-adaptacyjnych w dwóch budynkach w kompleksie dawnego szpitala psychiatrycznego przy ul. Skłodowskiej-Curie.

– Robimy coś bardzo ważnego, oczekiwanego przez mieszkańców regionu, bo potrzeby w tym zakresie są duże. To będzie miejsce, do którego będzie się można zwrócić po diagnozę [potrzeb rehabilitacyjnych], profesjonalne doradztwo, samą szeroko rozumianą rehabilitację, otwarte 24 godziny na dobę – wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.

Pacjenci będą tu mogli korzystać nie tylko z rehabilitacji prowadzonej na zasadach ambulatoryjnych, ale też z turnusów rehabilitacyjnych, z myślą o których powstanie tu zaplecze z miejscami krótkookresowego pobytu.

Inwestycja zostanie sfinansowana w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Koszt wyniesie 22 mln zł, dotacja 21 mln zł. W imieniu samorządu województwa inwestorem jest marszałkowski ROPS, wykonawcą robót budowlanych toruńska firma Dolmar.

Misją Regionalnego Centrum Wsparcia i Aktywizacji – z infolinią, mieszkaniami instruktażowymi, mieszkaniami wspomaganymi, segmentem diagnostyczno-terapeutycznym, modułem warsztatowo-szkoleniowym i zatrudniającą osoby niepełnosprawne spółdzielnią socjalną – jest uzupełnienie istniejącego systemu wsparcia i systemu opieki społecznej o brakujące ogniwa przede wszystkim z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i ich rodzinach. Będzie świadczyć pomoc w trudnych sytuacjach związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi w domu, a także wsparcie adresowane do osób społecznie wykluczonych. Jego baza lokalowa to modernizowany etapami kompleks dawnego szpitala psychiatrycznego przy ul. Skłodowskiej-Curie w Toruniu.

kat/, wizualizacja RCWiA: ROPS w Toruniu

Data publikacji: 09.02.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również