Doctor.One laureatem pierwszego konkursu w ramach WHIH

Polski start-up rozwijający platformę stałej opieki medycznej, zaangażuje lekarzy rodzinnych i pacjentów do zaprojektowania i przetestowania aplikacji do wczesnej diagnostyki i leczenia pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN). Projekt, realizowany przez start-up Doctor.One został wybrany w ramach konkursu #Nephrohero – Wyścig z niewidzialnym wrogiem. Zwycięzca otrzyma grant na rozwój i wdrożenie pilotażowego rozwiązania, które może być szansą dla tysięcy pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. To pierwsza tego typu inicjatywa w ramach Warsaw Health Innovation Hub (WHIH).

W Polsce na przewlekłą chorobę nerek (PChN) cierpi ponad 4 miliony osób, przy czym jedynie 200 tysięcy z nich to pacjenci z już postawioną diagnozą. To druga najczęstsza choroba przewlekła w kraju, która nieleczona może prowadzić nawet do niewydolności nerek. Zwycięski zespół, realizujący projekt otrzyma od inicjatora i fundatora konkursu – firmy AstraZeneca – grant w wysokości 400 tys. zł, a także wsparcie konsultacyjne ze strony publicznej oraz EIT Health InnoStars. Projekt potrwa około 12 miesięcy.

Od lewej - Piotr Najbuk, AstraZeneca; Karolina Nowak, ABM; Tomasz Rudolf, Doctor.One; Balazs Furjes, EIT Health

Od lewej – Piotr Najbuk, AstraZeneca; Karolina Nowak, ABM; Tomasz Rudolf, Doctor.One; Balazs Furjes, EIT Health

– Zwycięski projekt wpisuje się w realizację jednego z głównych priorytetów Warsaw Heath Innovation Hub, jakim jest wykorzystanie e-usług z zakresu zdrowia cyfrowego w celu optymalizacji leczenia pacjentów. Wdrażanie praktycznych rozwiązań systemowych usprawniających proces diagnostyki, zwłaszcza w placówkach POZ może znacząco zmienić jakość realizowanych świadczeń – mówi Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych.

Doctor.One, działając w konsorcjum, planuje zaangażować lekarzy rodzinnych (POZ) oraz specjalistów nefrologii do zaprojektowania modelu spersonalizowanej, stałej opieki dla osób z ryzykiem lub wczesnym stadium PChN i przetestowania go na grupie 100 pacjentów. Każdy uczestnik projektu na początku otrzyma kompleksowy przegląd zdrowia, w tym uzgodniony z zespołem medycznym pakiet badań. Następnie zostanie objęty stałą opieką w ramach udostępnionej aplikacji, prowadzoną przez zaufanego lekarza. W razie potrzeby będzie miał również dostęp do konsultacji telemedycznych i stacjonarnych. Po dziewięciu miesiącach opieki otrzyma ponowny przegląd zdrowia i badania kontrolne. Na podstawie pilotażu zostaną opracowane założenia i rekomendacje dalszych działań oraz wdrożenia takiego podejścia do podstawowej opieki medycznej w Polsce.

– Liczymy, że zwycięski projekt, dzięki naszemu wsparciu, znajdzie powszechne zastosowanie w opiece medycznej zwiększając tym samym dostęp do właściwej i wczesnej diagnostyki dla milionów Polaków. Pierwszych efektów i rekomendacji spodziewamy się jesienią 2023 r., choć w międzyczasie będziemy aktywnie wspierać zwycięski zespół. Cieszymy się, że jako AstraZeneca mogliśmy uruchomić pierwszy tego typu konkurs w ramach Warsaw Health Innovation Hub i być może utorować drogę dla innych, podobnych projektów. WHIH to doskonały przykład jak dzięki współpracy publiczno-prywatnej możemy działać na rzecz poprawy polskiego systemu ochrony zdrowia – podkreśla Wiktor Janicki, prezes AstraZeneca Pharma Poland, inicjatora i fundatora konkursu.

Ocena zgłoszeń do pierwszego konkursu Warsaw Health Innovation Hub odbywała się w panelach eksperckich, złożonych z przedstawicieli m.in. Ministerstwa Zdrowia, Agencji Badań Medycznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych czy Urzędu Patentowego. Oceniający kierowali się przede wszystkim kryterium innowacyjności, jakości oferowanej opieki nad pacjentem i realną możliwością przeprowadzenia pilotażu w przeciągu 12 miesięcy.

– Nasz projekt zakłada objęcie osób z grupy ryzyka oraz we wczesnych stadiach PChN zindywidualizowaną, bezpośrednią i stałą opieką lekarza, który zna pacjenta. Taki model opieki pozwoli lekarzom na bieżąco wspierać pacjentów we wprowadzaniu zmian w stylu życia oraz w razie potrzeby – szybko interweniować medycznie. Wierzymy, że w ten sposób medycy mogą spowolnić postępy choroby – mówi Tomasz Rudolf, współzałożyciel i prezes Doctor.One. Jak podkreśla, dzisiejszy model opieki medycznej opiera się na reaktywnych, inicjowanych przez pacjenta wizytach lekarskich, pomiędzy którymi pacjenci pozostają często sami z pytaniami i wyzwaniami, jakie wiążą się z chorobą lub próbą zmiany stylu życia. – Przypadkowe konsultacje z innymi lekarzami zaburzają ciągłość opieki oraz utrudniają specjalistom proaktywne prowadzenie pacjentów z PChN i monitoring efektów terapii. Nasz projekt może rozwiązać ten problem. Cieszymy się, że dzięki wygranej w konkursie będziemy mogli go zrealizować – dodaje.

Pozostałymi konsorcjantami, obok Doctor.One, jest sieć laboratoriów ALAB i Centrum Value-Based Healthcare Uczelni Łazarskiego. Fundatorem grantu jest AstraZeneca. Operatorem konkursu, i platformy WHIH-Partnerzy Strategiczni jest EIT Health, największa organizacja partnerska w obszarze innowacji medycznych i okołozdrowotnych w Europie.

Więcej informacji na stronie internetowej konkursu #Nephrohero.

pr/, fot. mat. prasowe

Data publikacji: 28.07.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również