Fizjoterapeuci chcą ustawy o swoim zawodzie

Fizjoterapeuci chcą ustawy o swoim zawodzie

Polska jest jednym z ostatnich krajów UE, który nie ma przepisów regulujących zawód fizjoterapeuty; to zagrożenie dla zdrowia pacjentów, którzy trafiają w ręce pseudoterapeutów po kilkudniowych kursach - alarmuje Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.

W piątek, w przededniu Światowego Dnia Fizjoterapii, który przypada 8 września, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska zorganizowało konferencję prasową, na której przekonywało o konieczności wprowadzenia ustawy regulującej wykonywanie zawodu fizjoterapeuty.

Badania, na które powołuje się stowarzyszenie, wskazują, że nawet połowa pacjentów cierpiących na bóle kręgosłupa korzysta w pierwszej kolejności z medycyny alternatywnej. – Zamiast do profesjonalnych fizjoterapeutów trafiają do „pseudoterapeutów” i znachorów – osób bez wykształcenia medycznego, bez doświadczenia i podstawowej wiedzy o anatomii, jednostkach chorobowych. Skutki takich zabiegów mogą być katastrofalne dla pacjenta, a także opóźniają rozpoczęcie właściwej terapii – mówił Ernest Wiśniewski ze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Dr Maciej Krawczyk z tej organizacji podkreślił, że w Polsce jest ok. 60 tys. fizjoterapeutów i ok. 32 tys. prywatnych praktyk. Tymczasem tylko przy podpisywaniu umowy z NFZ wymagane jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Przy rejestracji gabinetu nie jest wymagany żaden dokument potwierdzający kwalifikacje.

Z kolei dr Agnieszka Stępień z Fizjoterapii Polska zwróciła uwagę, że uprawnienia kręgarza można uzyskać po kilkudniowym kursie, są też kursy prowadzone przez Internet, podczas gdy na studiach są tysiące godzin zajęć. Osoba po kursie może otworzyć gabinet pod szyldem fizjoterapeuty, a praca w takich gabinetach nie jest w żaden sposób kontrolowana.

– Ci ludzie pracują z bezbronnymi, chorymi ludźmi, którym towarzyszy ból – podkreślił Krawczyk. Zaznaczył, że chorzy, którzy najczęściej potrzebują szybkiej pomocy, nie pytają o kwalifikacje, nie potrafią odróżnić profesjonalisty od amatora, a pomocy szukają najczęściej przez Internet.

Wiśniewski dodał, że pacjenci nie mają możliwości dochodzenia roszczeń w przypadku niepowodzenia terapii czy pogorszenia stanu zdrowia. Zwykle podpisują umowę, w której godzą się na procedury stosowane w ramach terapii, co utrudnia dochodzenie odszkodowania na drodze cywilnej, choć często są one sprzeczne z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

Aleksander Lizak ze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska podkreślił, że jest to jedną z konsekwencji braku ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – gdyby były określone ustawowe standardy terapii, umowa, która nie byłaby z nimi zgodna, nie miałaby mocy prawnej. Tymczasem obecnie zdarza się, że pacjenci trafiają w ręce pseudoterapeutów, którzy leczą rdzeń kręgowy łamaniem rąk i każą sobie za to płacić po 100 tys. zł.

Jak poinformowała Stępień, stowarzyszenie przygotowało projekt ustawy i prowadziło na ten temat konsultacje z resortem zdrowia, ale od kilku miesięcy nie ma informacji na temat dalszych losów projektu. Powiedziała, że projekt przewiduje m.in. powołanie samorządu oraz Izby Fizjoterapii, rejestru fizjoterapeutów, uregulowanie systemu kształcenia i określenie kompetencji zawodowych, określenia kto może zostać fizjoterapeutą, wprowadzenie odpowiedzialności zawodowej i obowiązku dokształcania się.

Stowarzyszenie przypomniało, że oświadczenie o konieczności wprowadzenia ustawy i zawodzie fizjoterapeuty wydała w tym tygodniu prof. Danuta Ryglewicz, krajowy konsultant w dziedzinie neurologii. Inicjatywę tę wspierają również organizacje pacjentów ze schorzeniami wymagającymi fizjoterapii.

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy resortu zdrowia Krzysztof Bąk, ministerstwo dostrzega potrzebę uregulowania zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty i pracuje nad takimi regulacjami.

Dodał, że do MZ wpłynęły dwa projekty: przygotowane przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska oraz Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Ze względu na to, że projekty różnią się istotnie, m.in. w zakresie kompetencji zawodowych, a środowisko fizjoterapeutów przez długi czas nie mogło dojść do porozumienia w tej kwestii, toczyły się konsultacje, podczas których resort pełnił de facto rolę mediatora.

Ostatecznie ustalono, że zostanie złożony jeden projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, z uwzględnionymi różnicami pomiędzy SFP i PTF. Projekt wpłynął 27 marca, jednak ze względu na znaczne rozbieżności, nadal wymaga dopracowania. Dlatego MZ podjęło współpracę z posłami w celu wypracowania ostatecznego brzmienia projektu ustawy.

Z okazji Światowego Dnia Fizjoterapii stowarzyszenie organizuje akcję Sobota z Fizjoterapią, w ramach której będzie można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów na terenie całego kraju. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.fizjoterapeuci.org (PAP)

akw/ bos/ mow/

Data publikacji: 06.09.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również