Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni

3 lutego 2011 roku w Biurze Pełnomocnika Rządu Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie inauguracyjne Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni (FDC).

FDC powstało z inicjatywy organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i ma stanowić platformę współpracy organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz firm, które działają w tym obszarze.

Członkami założycielskimi FDC są Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Audiodeskrypcja, Fundacja Widzialni , Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych.

Podczas spotkania wygłoszono referaty, których autorzy reprezentujący poszczególne organizacje przedstawili obszary swoich działań i problemy w ich obrębie wynikające z wykluczenia cyfrowego.

Bartosz Mioduszewski z FPMiINR naświetlił to zjawisko w kontekście osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wiejskie. Omówił również Program e-Centra prowadzony i koordynowany przez FPMiINR.

Tomasz Strzymiński z Fundacji Audiodeskrypcja omówił zasady audiodeskrypcji, których prawidłowe stosowanie gwarantuje osobom niewidomym i słabowidzącym udział w odbiorze dzieł kultury i sztuki.

Wojciech Kulesza z Fundacji Widzialni zaprezentował raport audytów dostępności stron internetowych administracji publicznej, z którego wynikało, że nie wszystkie serwisy spełniają minimalne wymagania dostępności, zgodnie z wytycznymi Konsorcjum W3C.

Michał Dębiec z SEOfriendly Solutions omówił analogie między dostępnością serwisów internetowych a pozycjonowaniem stron podkreślając, że strony wykonane zgodnie ze standardami lansowanymi przez Konsorcjum W3C są tańsze i łatwiejsze do pozycjonowania.

Jacek Zadrożny przedstawił prezentację dotyczącą dostępności, jako elementu polityki firm z branży IT. Na przykładzie dużych międzynarodowych koncernów działających na rynku informatycznym pokazał, że ich polityka skierowana na dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców, sprawia, że urządzenia przez nich oferowane są dostępne dla osób z rożnymi niepełnosprawnościami.

Mikołaj Rotnicki z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych zaprezentował urządzenia do nawigacji satelitarnej służące osobom niewidomym i słabowidzącym w orientacji przestrzennej.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele administracji publicznej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznik Praw Obywatelskich, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oraz firm komercyjnych (Microsoft, Comarch, SEO4Net).

Aleksandra Domańska, przedstawicielka MSWiA, omówiła dokument Komisji Europejskiej pod tytułem Europejska Agenda Cyfrowa w kontekście stojących przed Polską wyzwań związanych z wdrażaniem tego dokumentu.

Jacek Zadrożny, reprezentujący FIRR, poinformował o inicjatywie przetłumaczenia standardów dostępności na WCAG 2.0 na język polski, która zgłoszona została do Konsorcjum W3C i zaakceptowana do realizacji zgodnie z przyjętymi przez tę organizację zasadami. Przyjęcie oficjalnej wersji tłumaczenia tych standardów stanowiłoby waży krok w kierunku wdrożenia ich do polskiego porządku prawnego.

Cele forum to między innymi:
– promowanie dostępności, uniwersalnego projektowania, cyfrowego włączenia i innych idei związanych z równością w sieci,
– włączenie zasad dostępności informacji do głównego nurtu rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
– podniesienie wiedzy i świadomości wśród osób realizujących działania w obszarze społeczeństwa informacyjnego.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele administracji publicznej potwierdzili wolę współpracy z Forum w powyższym zakresie.

Treść Porozumienia Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni pobierz

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również