Fundacja DKMS przekaże 1,4 mln zł na rzecz pacjentów hematologicznych w ramach 3. edycji Dotacji Fundacji DKMS

Już od 29 stycznia 2024 r. organizacje pozarządowe z całej Polski mogą zgłaszać projekty z obszaru wsparcia psychologicznego pacjentów hematologicznych, w ramach 3. edycji Dotacji Fundacji DKMS, w której łączna pula środków wynosi 1,4 mln zł. Tegoroczna edycja Dotacji, podobnie jak dwie poprzednie, jest skoncentrowana na projektach, które przyczynią się do poprawy dobrostanu psychicznego młodych i małych oraz dorosłych pacjentów hematologicznych. Termin na zgłaszanie projektów mija 4 marca br.

Fundacja DKMS to nie wyłącznie Ośrodek Dawców Szpiku, ale również organizacja pożytku publicznego, która działa na rzecz poprawy warunków i jakości leczenia pacjentów walczących z nowotworami i chorobami układu krwiotwórczego. Dzięki Dotacji Fundacji DKMS zrealizowano już 16 projektów na rzecz Pacjentów hematologicznych i ich bliskich na łączną kwotę bliską 950 tys. zł. Działania przeprowadziło 13 organizacji, które zgłosiły się do konkursu w latach 2022-2023, z czego trzech beneficjentów otrzymało dotację dwukrotnie, na kontynuację działań rozpoczętych w 1. edycji.

Z początkiem 2024 roku ruszyła 3. edycja tej potrzebnej inicjatywy będącej częścią Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, opracowanego i realizowanego przez Fundację od 2018 roku.

– Zgłaszane do Dotacji Fundacji DKMS projekty mają różnorodny charakter: są to zarówno szeroko zakrojone działania, systemowe i obejmujące swoim zasięgiem całą Polskę, takie jak: infolinia dla pacjentów i ich bliskich, czy certyfikowane szkolenie dla wolontariuszy, którzy będą wyspecjalizowani w pomocy pacjentom hematologicznym, jak też działania punktowe, skierowane na przykład do konkretnej grupy pacjentów na oddziale szpitalnym, do rodzeństwa małych pacjentów, czy młodych ozdrowieńców (tzw. survivors). Dzięki tym projektom przyczyniamy się do poprawy warunków leczenia i opieki specjalistycznej nad pacjentem, bowiem kluczowe w procesie terapeutycznym są nie tylko diagnostyka i indywidualny plan leczenia, ale także opieka psychoonkologa, czy obecność wolontariusza na oddziale – mówi Ewa Visan, kierownik Działu Fundraisingu, PR i Programu Pacjenckiego, Fundacja DKMS.

Zgłoś projekt i zdobądź nawet 90 tys. na jego realizację
Całkowita pula dotacji, która zostanie przyznana w ramach 3. edycji programu to 1.400.000 złotych, przy czym jeden wnioskodawca może się ubiegać o maksymalnie 90.000 złotych dotacji na projekt. Fundacja DKMS nie ustala minimalnej kwoty jednej dotacji, gdyż zgłoszone do programu projekty mogą być bardzo różne i każdy z nich będzie rozpatrywany indywidualnie przez Jury.

Przeznaczone środki zostaną przyznane na inicjatywy i projekty obejmujące wsparcie psychologiczne chorych i ich bliskich w procesie leczenia i zdrowienia – zarówno pacjentów przebywających w klinikach transplantacyjnych i na oddziałach hematologicznych w całej Polsce, jak też w domach w trakcie i po zakończeniu leczenia. Projekty można zgłaszać w ramach poniższych kategorii:
a)   Beneficjenci projektu:
•      wsparcie psychologiczne małych i młodych Pacjentów (dzieci i młodzież do 18 roku życia) i/lub ich bliskich,
•      wsparcie psychologiczne dla dorosłych Pacjentów (powyżej 18 roku życia) i/lub ich bliskich,
b)   Kontynuacja projektu:
•      projekt nowy lub
•      kontynuacja projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Dotacji Fundacji DKMS w 2.edycji (2023),
c)    Charakter i zakres projektu:
•      projekt otwarty (w tym projekt holistyczny, systemowy, szeroki zakres działań, różne grupy odbiorców etc.) lub
•      projekt zamknięty (projekt celowany, dedykowany określonym Beneficjentom, ograniczony np. do oddziału szpitalnego, etc.).

Dotacja Fundacji DKMS może zostać przyznana jednostkom organizacyjnym: fundacjom, stowarzyszeniom, organizacjom pożytku publicznego i innym organizacjom pozarządowym, których jednym z przedmiotów działalności jest wsparcie psychiczne pacjentów hematologicznych w Polsce.

Aby ubiegać się o Dotację Fundacji DKMS, należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.dkms.pl/dotacja-fundacji-dkms i przesłać go mailem na adres wskazany na stronie. Termin przyjmowania zgłoszeń: 29.01.2024 – 4.03.2024 r.

Ponad 3,5 tysiąca Beneficjetów 2. edycji Dotacji Fundacji DKMS!
Fundacja DKMS w czerwcu 2023 r. przyznała dotacje na inicjatywy i projekty obejmujące wsparcie psychologiczne dla pacjentów z chorobami krwi i układu krwiotwórczego oraz ich rodzin. Wpłynęło aż 35 wniosków, z których 10 otrzymało wsparcie finansowe na łączną kwotę 648.679,00 zł. Zrealizowane przez zwycięskie organizacje projekty z obszaru psychoonkologii wsparły ponad 3,5 tysiąca osób (zarówno chorych jak i ich bliskich) – to realny efekt pomocy, która dotarła w ramach 2. edycji Dotacji.

– Ubiegłoroczne inicjatywy przede wszystkim obejmowały swoim zasięgiem społeczności lokalne. Nie zabrakło jednak inicjatyw takich jak certyfikowane szkolenia dla wolontariuszy z całej Polski, dzięki którym wyspecjalizowane osoby przez najbliższe lata będą niosły pomoc potrzebującym. Warto wspomnieć również o szeroko prowadzonych przez NGO’sy działaniach komunikacyjnych, dzięki którym informacja o prowadzonych grupach wsparcia, szkoleniach czy przygotowanych materiałach dotarła do blisko 250 tys. osób – dodaje Ewa Nawrot, Starszy Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pacjentów, Fundacja DKMS.

Wśród zrealizowanych projektów były m.in.: bezpłatne konsultacje dla chorych i ich bliskich, a także wyjazd dla pacjentów połączony ze spotkaniami terapeutyczno-aktywizującymi. Powstał ONKO dekalog emocji czyli Wielka Księga Baśni Terapeutycznych oraz Chojrakowy Help Box zawierający bajki terapeutyczne dla najmłodszych pacjentów. Nie zabrakło warsztatów dla lekarzy i pielęgniarek, dzięki którym zostali oni wyposażeni w wiedzę psychologiczną i umiejętność pracy z pacjentami hematologicznymi. Ponadto, dzięki dotacji na Rozwój Ogólnopolskiej Sieci Wolontariatu wsparliśmy pacjentów zapewniając im jedyny w Polsce program stałego wsparcia zespołów wyszkolonych wolontariuszy onkologicznych.

Info: Fundacja DKMS, fot. Fundacja Zostaw Swój Ślad

Data publikacji: 31.01.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również