Fundacja Rosa wspiera wrocławskie hospicjum

Fundacja Rosa wspiera wrocławskie hospicjum

Fundacja Rosa włącza się w akcję pomocy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Przekazana darowizna przeznaczona będzie na remont i zakup części wyposażenia do tworzonej przez fundację przychodni dla dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych.

– Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci to jedyna tego typu placówka na Dolnym Śląsku, bardzo potrzebna nie tylko chorym dzieciom, ale także ich najbliższym. Cieszymy się, że możemy chociaż częściowo wesprzeć działania osób, dla których dobro najmłodszych jest najważniejszą wartością – mówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa.

Fundacja Rosa przekazała na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci darowiznę w wysokości 50 tys. złotych. Środki te przeznaczone zostaną na prace budowlane i renowacyjne powstającej przychodni przy ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu, a także na jej wyposażenie.

– Pieniądze otrzymane od Fundacji Rosa stanowią 10 proc. wartości remontu pustostanu, który dzierżawimy od miasta. Będziemy mogli wykorzystać je na stworzenie profesjonalnej i jedynej w naszym województwie przychodni dla dzieci nieuleczalnie i przewlekle chorych – mówi Beata Hernik-Janiszewska
z Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci działa od 2002 roku – najpierw jako część Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu, a od pięciu lat jako samodzielna, niezależna jednostka. Pracownicy hospicjum opiekują się dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi, pomagają też małym pacjentom po zakończonym leczeniu onkologicznym oraz tym, które uległy nieszczęśliwym wypadkom. Lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci i wolontariusze dojeżdżają do dzieci, które przebywają w swoich domach na terenie całego Dolnego Śląska. Wspierają też rodziców i najbliższych, którzy sami nierzadko potrzebują pomocy psychologa czy lekarza.

Więcej o Fundacji Rosa
Fundacja Rosa powstała w 2004 roku – od tego czasu aktywnie działa w Polsce jako organizacja pożytku publicznego. Fundusze, które otrzymuje w ramach corocznej akcji przekazywania 1 proc. podatków na cele charytatywne, przeznacza na wspomaganie dzieci i młodzieży. We wrześniu 2011 roku Fundacja Rosa dołączyła do grona organizacji zrzeszonych
w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
W imię zasady, że tylko aktywne działanie prospołeczne może zmieniać świat na lepsze, od początku istnienia organizacja prowadzi akcję „Twoja Szkoła”, której celem jest wspieranie konkretnych placówek edukacyjnych. Każda
z nich otrzymuje unikalny identyfikator, dlatego sumy pochodzące z akcji 1 proc. dla OPP trafiają do wybranych szkół.
Zachęcona powodzeniem swoich działań, w grudniu 2010 roku Fundacja Rosa zainaugurowała projekt pod nazwą „Lekki tornister”. Fundacja wyposaża szkoły w specjalne szafki, w których dzieci mogą przechowywać najcięższe podręczniki oraz przybory. Kolejnym przedsięwzięciem, którego realizacja rozpoczęła się w 2010 roku, jest program „Pokój Uśmiechu”. Dzięki niemu w lecznicach powstają przyjazne miejsca – poczekalnie i pomieszczenia do zabawy –
w których najmłodsi pacjenci wraz z rodzicami mogą choć na chwilę zapomnieć o chorobach i trudach leczenia. W 2011 roku Fundacja rozpoczęła prace nad 10 pokojami uśmiechu. Kolejne wciąż czekają na realizację.
Uśmiech najmłodszych beneficjentów różnego rodzaju projektów sprawia, że z tym większym zaangażowaniem pracownicy Fundacji przygotowują nowe programy. Pierwszy z nich dotyczy działań terapeutycznych kierowanych do dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami mózgu. Kolejny – jest wsparciem nowoczesnej formy terapii dla dzieci
z wykorzystaniem delfinów (delfinoterapia). Celem trzeciego z programów jest kompletne urządzanie pomieszczeń terapeutycznych dla dzieci (m.in. do stymulacji sensorycznej czy też sal doświadczania świata). Powstają one nie tylko
w szkołach integracyjnych, ale również w innych placówkach oświatowych. Dzięki wsparciu Fundacji Rosa 21 z nich wzbogaciło się o pomieszczenia terapeutyczne. Kolejne placówki czekają na realizację pomieszczeń. To dzięki dotacjom, darowiznom oraz w szczególności 1% podatku Fundacja Rosa przywraca dzieciom uśmiech!

Więcej na stronie: www.fundacjarosa.pl

Oprac. piotrr

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również