Informacja o projekcie podziału dodatkowych środków dla samorządów wojewódzkich w roku 2012

Informujemy, że Zarząd PFRON wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Finansów o wyrażenie zgody na dokonanie zwiększenia w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. środków na dodatkowe zabezpieczenie realizacji zadań przez jednostki samorządu wojewódzkiego w ramach przelewów redystrybucyjnych.

Zarząd Funduszu poinformuje na piśmie o wielkości środków określonych algorytmem przypadających danej jednostce na realizację zadań w 2012 r. po uzyskaniu zgody Ministra Finansów i pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych na dokonanie zmian w planie finansowym PFRON.

Projekt podziału środków PFRON dla samorządów wojewódzkich (pobierz)

Info: PFRON

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również