Jeśli pomagać – to wspólnie

Pod takim hasłem 12 grudnia w sali Parnassos Biblioteki Śląskiej w Katowicach, odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej.

Uroczystego otwarcia dokonali prof. dr Jan Malicki – dyrektor BIblioteki, Barbara Daniel – dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Anna Wandzel – dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON. Spotkanie prowadzili Karolina Hamer, mistrzyni świata w pływaniu wśród osób z niepełnosprawnością i Jan Zieliński, pełnomocnik marszałka województwa śląskiego ds. osób niepełnosprawnych.

Skoro biblioteka, to książka
Zaprezentowano tegoroczne projekty adresowane do różnych grup osób z niepełnosprawnością. Karolina Sura z Fundacji Szansa dla Niewidomych przedstawiła tyflopunkt w Katowicach, Małgorzata Brzozowska ze Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu „Budźmy zmysły” w Chorzowie, zaprezentowała alternatywne metody komunikacji (Myślę, rozumiem, nie mówię. Porozumiewam się). Następnie Dagmara Bałycz – kierownik działu integracyjno-biblioterapeutycznego BŚ, wystąpiła z referatem „Książka kluczem do działań terapeutycznych na rzecz osób niepełnosprawnych”.
– W tym roku mija 10 lat od powołania nowego działu Bibliotek Śląskiej, integracyjno-biblioterapeutycznego, na ul. Ligonia 7 – mówiła Dagmara Bałycz. – Ten piękny gmach dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych i tam właśnie prowadzimy dla nich zajęcia. Oprócz udostępniania zbiorów, prowadzona jest działalność terapeutyczna, kulturalna i edukacyjna. Najczęstszymi naszymi gośćmi są uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej i podopieczni domów pomocy społecznej, także niewidomi i dzieci ze szkół specjalnych. Oczywiście na zajęciach warsztatowych zawsze staramy się „przemycić” jakąś książkę; chodzi o to aby nie tylko dostarczała ona konkretnej wiedzy, ale dodawała otuchy, podtrzymywała nadzieję i podsuwała wzorce postępowania w konkretnych przypadkach. Książka jest często impulsem do poszukiwań, wzmocnienia zainteresowań; staramy się aby wybrany tekst był iskrą prowokującą naszych gości do dyskusji.

Na rynku pracy
Katarzyna Dyktyńska z Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie omówiła wsparcie, jakiego udziela fundacja osobom niepełnosprawnym na rynku pracy:
– Prowadzimy program pomocowy w katowickiej delegaturze fundacji, przy ul. Powstańców 21. Do projektu zapraszamy osoby w wieku 16-60 lat z pierwszą grupą ruchową lub drugą, sprzężoną. Przygotowujemy je do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Nasi klienci mają nieograniczony dostęp do doradcy zawodowego, psychologa, korzystają z konsultacji ze specjalistami, organizujemy szkolenia zawodowe. To trzecia edycja projektu, jeszcze nie jest zakończona. W poprzedniej brało udział 600 osób, z czego 583 otrzymały indywidualne wsparcie, korzystały ze staży a ponad 100 znalazło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Wyrównywać szanse
Wydarzeniu towarzyszył kiermasz przedświątecznych wyrobów wykonanych przez osoby niepełnosprawne z Wodzisławia, Borowej Wsi, Jaworzna, Lalik, Bielska-Białej, Katowic, Gorzyc i Żor. Wystąpiły także zespoły teatralne Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Teatr Grodzki” z Bielska-Białej i grupa Korelacje z Rybnika. O krótkie podsumowanie spotkania poprosiliśmy Jana Zielińskiego, pełnomocnika marszałka województwa śląskiego ds. osób niepełnosprawnych:
– Trudno akurat mnie oceniać ale mogę powiedzieć, że Biblioteka Śląska to dla nas niezwykle elastyczny partner, rozumiejący różnorakie potrzeby osób niepełnosprawnych. Stąd właśnie po raz kolejny, dzięki tej współpracy, mamy możliwość pokazania palety umiejętności i zainteresowań niepełnosprawnych. Pokazaliśmy problemy niewidzących, niesłyszących, niesprawnych ruchowo, ale także potencjał jaki drzemie w tym środowisku. Nam zależy aby pokazać żywych ludzi i tu świetnym przykładem była Karolina Hamer, wielokrotna mistrzyni świata i Europy w pływaniu, ale także społecznik pokazujący innym możliwości, zachęcający do robienia tego, co się kocha, potrafi, lubi. Robimy to po to, aby osoby niepełnosprawne żyły w społeczeństwie a dzięki temu – społeczeństwu żyło się lepiej. Powinniśmy wzajemnie wyrównywać swoje szanse; temu mają służyć takie spotkania.
Na konferencji obecna była także Hanna Pasterny, niewidoma autorka książek i pracownik rybnickiej organizacji pozarządowej Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, która zauważyła, że tego typu spotkania przyciągają głównie osoby niepełnosprawne:
– Tak się zastanawiam, czemu to służy? Pewnie, że można zmotywować do dalszych działań, ale może dobrze by było, aby uczestniczyły także osoby z zewnątrz, spoza tego środowiska. Poza tym dziwne dla mnie było to, że informacja o konferencji na stronie internetowej biblioteki, była tylko w formie graficznej. Dla niewidomych było to niedostępne, ale chyba się jak zwykle czepiam?
Katowickie obchody Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej zorganizowali Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Biblioteka Śląska i Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.

Marek Ciszak

Magia Kolorów i jasełka
Nie lada dylemat postawiono przed osobami z niepełnosprawnością, bowiem tego samego dnia, niemalże w tym samym czasie w Małej Galerii Biblioteki Śląskiej (Katowice, ul. Ligonia 7) miało miejsce otwarcie wystawy IV Regionalnego Konkursu Plastycznego Magia Kolorów 2012 dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej. W tej edycji prace nawiązywały tematycznie do obchodzonego właśnie Roku Janusza Korczaka. Nastąpiło również ogłoszenie wyników tego konkursu, którego laureatami zostali: Agata Gluzicka (WTZ Fundacji im. Brata Alberta w Sosnowcu) – I miejsce, Aleksandra Dedak (Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek” w Mysłowicach) – II miejsce i Kamil Żurek (WTZ PSOUU Koło w Jaworznie) III miejsce. Przyznano również sześć wyróżnień.
W trakcie wernisażu odbyło się również spotkanie opłatkowe oraz zaprezentowano jasełka w wykonaniu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworznie.

Zobacz galerię…

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również