Jesteśmy razem! Świat dotyku i dźwięku

Konferencję pod taką nazwą zorganizowała Fundacja Szansa dla Niewidomych, Tyflopunkt w Katowicach, 17 września, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Odbyła się ona w ramach projektu REHA Regionalna jako część szerszego projektu REHA for the Blind in Poland.

Spotkanie w Katowicach było jednym z 16 spotkań organizowanych w miastach wojewódzkich, kulminacją tych wydarzeń będzie XVII ogólnopolska REHA for the Blind in Poland 2019, 21-23 października w Warszawie.

Konferencję otworzył Marek Kalbarczyk prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Spotkanie podzielone było na dwie części – merytoryczną i piknik integracyjny. Wykłady i prezentacje poświęcone były nowoczesnej edukacji, okulistyce, rehabilitacji i wsparciu instytucjonalnemu.

Prelekcje wygłosili naukowcy Uniwersytetu Śląskiego – dr n. fiz. Dorota Zygadło na temat optometrii i wykład na temat nowoczesnych metod medycyny w związku z leczeniem wad wzroku, przeszczepu rogówki, komórek macierzystych, sieciowania włókien kolagenowych – dr hab. n. med. prof. UŚ Dorota Tarnawska.

Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON Jan Wroński w prezentacji „Działania PFRON na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób ze schorzeniem narządu wzroku”, przybliżył aktualne programy i zadania Funduszu skierowane do tej właśnie grupy osób, efekty ich realizacji oraz ułatwienia dla osób niepełnosprawnych za pomocą nowoczesnej platformy Systemowi Obsługi Wsparcia (SOW). Przedstawił również działalność ośrodków dla osób z niepełnosprawnością wzroku dofinansowane ze środków PFRON na Śląsku: Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehebilitacyjne dla Dzieci I Młodzieży „Zameczek” w Rydułtowicach, oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Edukacyjny w Ziemięcicach.

Możliwości, jakie posiada Uniwersytet, by jak najbardziej ułatwić studiowanie na wymarzonych kierunkach osobom z dysfunkcjami wzroku przestawiła Marta Trela, niewidoma studentka biofizyki molekularnej, która wzrok traciła wiele lat, studia licencjackie kończyła jeszcze widząc. Niewidomy student UŚ może się ubiegać o asystenta, który będzie pomagał w poruszaniu się i na przykład w sporządzaniu notatek, uczelnia oferuje dyktafony, książki elektroniczne, stypendia socjalne, – w „fajnej wysokości” – dodała z uśmiechem. Kadra w biurze pełnomocnika ds. ON jest przyjaźnie nastawiona do studentów z dysfunkcjami. Można również korzystać z IDS – indywidualnego dostosowania studiów, z czego sama prelegentka korzysta.

Dagmara Stanosz z Działu Edukacji w Muzeum Śląskim opowiadała o różnego rodzaju dostosowaniach ekspozycji muzealnych dla zwiedzających z dysfunkcjami, aby placówka miała niejako charakter multisensoryczny, tworząc między innymi ścieżki umożliwiające zwiedzanie dotykowe.

Niespodzianką nieujętą w programie było wystąpienie przedstawiciela Fundacji “Siódmy Zmysł” z Krakowa, zaproszenie do korzystania z aplikacji Audiomovie, umożliwiającej wsparcie audiodeskrypcji przy odbiorze dzieł filmowych i programów telewizyjnych.

Podczas konferencji wręczano nagrody IDOLa – konkursu organizowanego przez Fundację Szansa, wyróżniającego szczególne zaangażowanie osób i instytucji w działalność dla dobra środowiska osób niewidomych i słabowidzących. Wśród nagrodzonych znalazły się instytucje kultury: Teatr Śląski i Muzeum Śląskie w Katowicach, w kategorii Uczelnia wygrała Politechnika Śląska w Gliwicach, w kategorii Urząd Otwarty dla niewidomych – Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym został zwycięzcą kategorii Placówka oświatowa, w kategorii Media na drugim miejscu uplasowała się TVP Katowice. Zwyciężyło Radio Katowice, w imieniu którego nagrodę odebrała red. Beata Tomanek realizująca od 30 lat audycję „Gdzieś obok nas”. Idola środowiska otrzymała Dorota Moryc, dyrektor Koła PZN w Tychach, pierwsze miejsce zajęła Dagmara Stanosz z Muzeum Śląskiego.
Po konferencji na terenie Uniwersytetu Śląskiego zorganizowano piknik integracyjny z licznymi atrakcjami – – spotkanie z niewidomymi aktorami, wystawa sprzętu tyflograficznego, stoiska Muzeum Śląskiego i Teatru Śląskiego, który zapraszał na mający się rozpocząć lada chwila Międzynarodowy Festiwal Open the Door. Były punkty informacyjne oddziału ZUS w Chorzowie i PFRON. Można też było przetestować sprzęt ułatwiający codzienne życie osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Tekst i fot. Ilona Raczyńska
Data publikacji: 27.09.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również