Katowice: mieszkanie treningowe nagrodzone przez resort rodziny

Katowice: mieszkanie treningowe nagrodzone przez resort rodziny

Katowicki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał nagrodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za nowatorską formę wsparcia - mieszkanie treningowe, w którym niepełnosprawni intelektualnie uczą się przygotowywać posiłki, dbać o porządek, załatwiać sprawy urzędowe.

Resort, który przyznał nagrody za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej, uznał mieszkanie przy ul. Chopina za dobrą praktykę i inspirację do szerokiego i kompleksowego wspierania osób niepełnosprawnych.

“Działalność Ośrodka w zakresie szeroko rozumianego wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie, w szczególności w celu poprawy jakości ich życia oraz funkcjonowania w społeczności lokalnej, promuje pozytywny wizerunek pomocy społecznej i przyczynia się do rzetelnego, skutecznego i profesjonalnego wsparcia osób wymagających pomocy” – napisała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska w liście gratulacyjnym.

W mieszkaniu przy ul. Chopina podopieczni uczą się przygotowywać posiłki, dbać o porządek, załatwiać sprawy urzędowe i zarządzać domowym budżetem. Prowadzone jest ono dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu “Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”.

Jak zaznaczyła dyrektorka katowickiego MOPS Anna Trepka, osoby z niepełnosprawnością intelektualną nieczęsto biorą udział w prowadzeniu gospodarstwa domowego, poziom ich samodzielnego funkcjonowania jest niski. Dlatego ważne jest podnoszenie ich kompetencji i umiejętności społecznych oraz integrowanie ze społecznością lokalną.

– Niska samodzielność osób z niepełnosprawnością intelektualną często powoduje, iż rodzice i opiekunowie są przeciążeni obowiązkami. Na pewnym etapie życia naturalna jest swoista zamiana ról, a więc dzieci z czasem przejmują więcej obowiązków i sprawują opiekę nad rodzicami, na co niestety nie mogą sobie pozwolić rodzice osób niepełnosprawnych – powiedziała dyrektorka.
– Należy zatem usprawnić ich funkcjonowanie w życiu rodzinnym poprzez naukę, a następnie włączenie w wykonywanie obowiązków domowych. Właśnie w odpowiedzi na te potrzeby powstało mieszkanie treningowe – dodała dyrektorka.

Katowicki MOPS już wcześniej był nagradzany za swoją inicjatywę. Zajął I miejsce w konkursie “Lodołamacze 2016” w kategorii “Instytucja” za działania na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a miasto Katowice zostało wyróżnione w VIII edycji konkursu Samorząd Równych Szans za mieszkanie treningowe dla osób niepełnosprawnych. (PAP)

Krzysztof Konopka
Data publikacji: 23.11.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również