Klub Rodzica z dzieckiem z niepełnosprawnością wzroku

Gmina Miejska Kraków we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja od października 2023 roku prowadzi Klub Rodzica z dzieckiem z niepełnosprawnością wzroku. Zadanie realizowane będzie do 31 grudnia 2025 roku.

Powołanie Klubu jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie związane z organizacją na terenie Krakowa miejsca skupiającego niewidome i słabowidzące dzieci, młodzież i ich rodziców.

Grupa docelowa
Adresatami zadania są niewidome i słabowidzące dzieci i młodzież oraz ich rodzice. W Klubie znajdą swoje miejsce również dzieci i młodzież z niepełnosprawnością złożoną obejmującą dysfunkcję wzroku i dodatkową niepełnosprawność. Bardzo ważnymi odbiorcami oferty klubu są rodzice dzieci z dysfunkcją wzroku, którzy w tym wyjątkowym miejscu znajdą pomoc i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz wzajemnie będą mogli się wymieniać doświadczeniami związanymi z trudnym procesem rewalidacji swoich dzieci. Klub dedykowany jest rodzicom i ich dzieciom od 3 do 24 roku życia z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

Oferta Klubu:
1. możliwość korzystania z przyjaznego miejsca spotkań, integracji oraz wymiany doświadczeń,
2. organizacja zajęć grupowych ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży m.in.: zajęcia umuzykalniające, zajęcia plastyczne, sesje muzykoterapii, zajęcia taneczne i rytmiczne, zajęcia ogólnorozwojowe oraz sensoryczne, zajęcia plastyczne w ramach cyklów tematycznych, językowe, zajęcia wspomagające edukację, zajęcia kulinarne,
3. realizacja spotkań w różnorodnej formie ze specjalistami,
4. warsztaty i szkolenia dla rodziców o tematyce dostosowanej do potrzeb beneficjentów, obejmujące różne obszary wspierania rozwoju i opieki nad dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi (edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne),
5. spotkania integracyjne dla rodziców zapobiegające izolacji i mających na celu stymulowanie powstawania nieformalnych grup wsparcia, itp.,
6. prowadzenie działalności upowszechniania i ochrony praw dziecka.

W ramach działań klubu  serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku z terenu Krakowa oraz rodziców dzieci z niepełnosprawnością wzroku na wszystkie realizowane przedsięwzięcia programowe.

Klub czynny jest pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 20.00.
Adres: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 9 lok. nr 1 (narożny lokal obok punktu optyka i zegarmistrza, 25 m od delikatesów „Złoty Róg”), wejście bezpośrednio z ulicy.
Lokal pozbawiony jest barier architektonicznych.

Wszystkie realizowane zajęcia dedykowane są dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku i prowadzone są przez tyflopedagogów. Poradnictwo dla rodziców dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku realizowane jest przez kadrę specjalistyczną (psycholog, tyflopedagog, terapeuci).

Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu 12 651 49 18 od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 20.00.

Cała oferta Klubu jest realizowana bezpłatnie.

Info: krakow.pl, fot. P. Wojnarowski / Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa

Data publikacji: 09.01.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również