Konferencja OZON – Oswój, Zrozum – Odczaruj Niepełnosprawność w Tczewie

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie wraz z Zespołem Placówek Specjalnych w Tczewie są organizatorami I Konferencji „Problemy i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością. OZON – Oswój, Zrozum – Odczaruj Niepełnosprawność”, która odbędzie się 19 listopada 2021 r. w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy o nowatorskich metodach terapii i leczenia farmakologicznego osób z niepełnosprawnościami oraz omówienie problemów związanych z ich seksualnością.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, starosta powiatu tczewskiego  Mirosław Augustyn, prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki. Patronaty medialne: Radio Gdańsk, Redakcja magazynu „Nasze Sprawy”,  Magazyn Integracja oraz Portal Niepełnosprawni.pl. Konferencja została dofinansowana ze środków Powiatu Tczewskiego przy wsparciu  NZOZ Przychodnia  Pelmed, NZOZ Przychodnia Rogowscy oraz firmy Flex.

Pomysł na organizację konferencji zrodził się ze zgłaszanych przez specjalistów, rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością potrzeb kontaktu  z wybitnymi specjalistami w wybranych dziedzinach, do których nie mają dostępu na co dzień. Chcieliśmy umożliwić  rodzicom i opiekunom osób z niepełnosprawnością udział w takiej formie zdobywania informacji o terapiach, nurtujących problemach związanych z funkcjonowaniem dziecka z niepełnosprawnością, która byłaby dodatkowym wsparciem do tego, które staramy się stwarzać na bieżąco w postaci spotkań i rozmów w szkole i w stowarzyszeniu z naszymi specjalistami.

W tym roku Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego obchodzi 20-lecie swojej działalności i konferencja jest jednym z elementów obchodów tej rocznicy. Konferencja zostanie włączona do stałych działań stowarzyszenia, by rokrocznie zapraszać do Tczewa znakomitych specjalistów, którzy będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Zaproszenie na konferencję w roli prelegentów przyjęli: dr n. med. p. Marta Herstowska (specjalista psychiatra dodatkowo psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, wykładowca akademicki), mgr Joanna Wójtowicz-Pałasz (logopeda kliniczny terapii wczesnodziecięcej, diagnosta dzieci z ASD, wykładowca akademicki, prelegentka podczas konferencji naukowych dotyczących spectrum zaburzeń autystycznych) i mgr Wiesław Sokoluk (pedagog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, wykładowca akademicki, autor wielu publikacji z zakresu seksualności). Prelegenci na co dzień pracują w Krakowie, Warszawie i w Trójmieście.

PROGRAM KONFERENCJI

Panel dla rodziców, opiekunów osób z niepełnosprawnością

8.50 – 9.00 rejestracja uczestników

9.00-9.15 przywitanie, otwarcie konferencji

9.15-10.00 dr n. med. Marta Herstowska

„Nie taki diabeł straszny …”- o możliwościach farmakologicznych stosowanych u dzieci wymagających leczenia psychiatrycznego, lęku rodziców, stereotypach i pokonywaniu kroków milowych w drodze do dorosłości”

Przybliżenie tematyki stosowania leków psychiatrycznych u dzieci, które w przebiegu niepełnosprawności prezentują zachowania agresywne, psychotyczne, zaburzenia afektywne, lękowe i zaburzenia snu. Wsparcie farmakologiczne dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, innymi zaburzeniami psychicznymi.

10.05-10.50 mgr Joanna Wójtowicz- Pałasz

„Czy łatwo pozostać w roli rodzica? Wsparcie terapeutyczne małego dziecka w warunkach domowych. Ujęcie praktyczne! ”

10.55-11.40 mgr Wiesław Sokoluk

„Mity na temat seksualności osób z niepełnosprawnością”

11.40-12.10 przerwa kawowa, możliwość indywidualnych rozmów z Prelegentami

 

Panel dla specjalistów, terapeutów pracujących z osobami z niepełnosprawnością

12.30 rejestracja uczestników

12.40-12.50 przywitanie, otwarcie konferencji

12.50-13.35 mgr Joanna Wójtowicz- Pałasz

„Wspieraj z głową! Podążanie jako odczytywanie gotowości do nabywania nowych umiejętności”

13.40-14.25 mgr Wiesław Sokoluk

„Seksualność osób z niepełnosprawnością – zwyczajna czy niezwyczajna?”

14.30-15.15 dr n. med. Marta Herstowska

“Gdy pacjent z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju i innych chorób / zaburzeń psychicznych puka do drzwi psychoterapeuty/psychologa/pedagoga”

O holistycznym podejściu do pacjenta, współpracy z psychiatrą, mechanizmach działania leków, interwencjach psychoterapeutycznych, psychoedukacji i objęciu rodzin kompleksowym wsparciem psychologiczno-psychiatrycznym.

15.15 -16.00 zakończenie i słodki poczęstunek

Data publikacji: 13.10.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również