Konkurs na projekty dotyczące chorób neurodegeneracyjnych otwarty

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie chorób neurodegeneracyjnych pn. Mechanisms and measurement of disease progression in the early phase of neurodegenerative diseases.

Celem konkursu jest lepsze zrozumienie mechanizmów powstawania chorób neurodegeneracyjnych oraz zwiększenie możliwości mierzenia parametrów stanowiących o progresji choroby w jej wczesnych i przedobjawowych stadiach. Składane wnioski powinny być oparte o ambitne, innowacyjne oraz multidyscyplinarne badania. Muszą one opierać się na hipotezach i powinny kłaść nacisk na nowoczesną, zaawansowaną metodologię.

JPND Call 2024 to już ósmy konkurs sieci, w którym bierze udział NCN. W dotychczasowych konkursach sieci sfinansowano łącznie 13 projektów z udziałem polskich zespołów badawczych.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać konsorcjum międzynarodowe złożone z 3-7 zespołów badawczych, pochodzących z następujących krajów: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Wnioski składane w JPND Call 2024 powinny dotyczyć jednej lub kilku następujących chorób neurodegeneracyjnych:
choroba Alzheimera oraz inne demencje,
choroba Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
choroby prionowe,
stwardnienie zanikowe boczne,
choroba Huntingtona,
ataksja rdzeniowo-móżdżkowa,
rdzeniowy zanik mięśni.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy i otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Nabór wniosków wspólnych wstępnych (pre-proposals) odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczny system składania wniosków sieci JPND. Termin składania wniosków wspólnych wstępnych to 5 marca 2024 r., 12:00 CET.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 1 mln euro.

Wnioski wspólne ocenione pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej, przeprowadzanej przez międzynarodowy zespół ekspertów.

Rozstrzygnięcie konkursu JPND Call 2023 nastąpi w październiku 2024 r. W pierwszej kolejności o wynikach konkursu informowani będą koordynatorzy projektów. Polskim zespołom badawczym wyniki zostaną przekazane w drodze decyzji dyrektora NCN.

Info: NCN, fot.freepik.com

Data publikacji: 05.01.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również