Konkurs ,,Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” rozstrzygnięty!

18 maja 2012 r. w siedzibie TVP Poznań odbyła się uroczysta Gala drugiej edycji Konkursu "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych".

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Zarządu województwa wielkopolskiego: marszałek Marek Woźniak oraz Tomasz Bugajski – członek Zarządu i przewodniczący Kapituły Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, Aleksandra Kowalska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, członkowie Kapituły Konkursu, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych, biorących udział w Konkursie, laureaci I edycji konkursu, beneficjenci wsparcia oferowanego przez partnerstwa.

Laureatem nagrody marszałka województwa wielkopolskiego za „wyobraźnię, wrażliwość i współpracę w budowaniu partnerstwa na rzecz osób niepełnosprawnych” drugiej edycji konkursu zostało partnerstwo zgłoszone przez miasto Konin. Partnerskie działania na rzecz osób niepełnosprawnych podjęły wspólnie: miasto Konin, powiat koniński, gmina Kazimierz Biskupi oraz Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – Oddział Terenowy w Koninie.

Wyróżnienia w postaci dyplomów i statuetek otrzymały pozostałe partnerstwa, które przystąpiły do konkursu:
– powiat śremski za „szeroki obszar współpracy i koordynację działań podejmowanych w partnerstwie na rzecz osób niepełnosprawnych”,
– powiat chodzieski za „skuteczność budowania partnerstwa w zakresie rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych”,
– gmina Śrem za „modelowe działania i partnerstwo w zakresie wypracowania standardu usług opiekuńczych adresowanych do osób niepełnosprawnych”.

Druga edycja Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektów systemowych ROPS w Poznaniu.

Oprac. J.K.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również