Lipcowa lista refundacyjna – jakie zmiany przynosi pacjentom onkologicznym i hematoonkologicznym?

Wraz z początkiem lipca obowiązywać zaczyna nowe obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Lipcowa lista refundacyjna wprowadza kilka nowych technologii w hematoonkologii i onkologii. O tym, jakie zmiany czekają pacjentów opowiada prezes Fundacji OnkoCafe-Razem Lepiej, Anna Kupiecka.

Zgodnie z podsumowaniem przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia, lipcowe obwieszczenie refundacyjne przynosi 8 nowych cząsteczkowskazań onkologicznych. Główne obszary terapeutyczne, w których dojdzie do rozszerzenia dostępu do terapii to rak gruczołu krokowego oraz chłoniaki. Jak zauważa Anna Kupiecka, dla pacjentów bardzo ważne jest, że pomimo zmian w Ministerstwie Zdrowia, wciąż utrzymuje się pozytywny trend refundacyjny.

Fakt, że Ministerstwo Zdrowia w ramach kolejnych obwieszczeń kontynuuje politykę zapewniania pacjentom dostępu do nowoczesnych technologii lekowych jest niezwykle istotny. Zarówno kwietniowa lista, jak i projekt listy lipcowej, pokazują, że resort rozumie potrzebę dążenia do leczenia w Polsce zgodnie z wytycznymi i rekomendacjami międzynarodowych towarzystw naukowych. Na tym polu wiele zostało już zrobione lecz wciąż mamy jeszcze wiele do nadrobienia. Liczymy na kontynuację trendu zwiększania dostępności do nowoczesnych terapii na kolejnych listach.

Rak gruczołu krokowego
W obszarze raka gruczołu krokowego zmiany dotyczą nie tylko dostępu do leków, ale także zapisów programu lekowego. W ich efekcie większa grupa pacjentów będzie mogła być kwalifikowana do leczenia nowoczesnymi terapiami. Zniesiono m.in. ograniczenie pozwalające na stosowanie leku jedynie we wskazaniu „low volume” (nowotworu o małej objętości przerzutów), udostępniając terapię także w „high volume” (nowotworze o dużej objętości przerzutów), czyli zgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi dla terapii.

– Sytuacja, w której pacjent wie, że na rynku jest leczenie, które mogłoby mu pomóc, jest zarejestrowane w jego wskazaniu i jest refundowane, ale zawężone kryteria dostępu do terapii sprawiają, że on nie może tego leczenia otrzymać jest niezwykle trudna. Dlatego bardzo doceniamy zmiany, które wprowadza lipcowa lista leków refundowanych w obszarze raka gruczołu krokowego. Wciąż jeszcze widzimy potrzebę dopracowania zapisów programu, gdyż w eksperci nie zawsze byli jednomyślni w ocenie zmian w programie lekowym B.56 w ostatnich latach. Mam nadzieję, że za sprawą naszej inicjatywy okrągłego czy wręcz kanciastego stołu, do takiego dialogu między ekspertami i pacjentami dojdzie i będziemy mogli o tym wspólnie porozmawiać – powiedziała Anna Kupiecka.

Nowy rozdział w hematoonkologii
Jedną z kluczowych nowości na lipcowej liście refundacyjnej stanowi lek stosowany w leczeniu opornego, nawrotowego chłoniaka grudkowego czyli mosunetuzumab. Jak zauważa Anna Kupiecka, to pierwsze przeciwciało dwuswoiste, które będzie dostępne dla polskich pacjentów w refundacji. – To symboliczne otwarcie nowego rozdziału. Przeciwciała dwuswoiste stanowią przyszłość hematoonkologii. Na tegorocznej liście TOP10 Hemato, czyli priorytetów refundacyjnych w tym obszarze, wskazywanych przez ekspertów, te terapie zajmują czołowe miejsca. Mosunetuzumab (3. miejsce na liście TOP10 Hemato) to pierwszy lek tej klasy, który otrzymał refundację w Polsce. Głęboko wierzę w to, że na kolejne przeciwciała dwuswoiste, jak np. glofitamab w chłoniaku DLBCL (2. miejsce na liście TOP10 Hemato) czy teklistamab w szpiczaku plazmocytowym (5. miejsce na liście TOP10 Hemato) nie będziemy musieli długo czekać. Liczymy, że pacjenci zyskają również dostęp do terapii epkorytamabem w chłoniaku DLBCL – powiedziała Anna Kupiecka.

Podsumowanie listy refundacyjnej w obszarze onkologii i hematoonkologii
Oprócz opisanych powyżej zmian, lipcowa lista refundacyjna przynosi także refundację niwolumabu w leczeniu neoadjuwantowym w nie drobnokomórkowym raku płuca, mogamulizumab w programie lekowym leczenia chłoniaków T-komórkowych, tebentafusp w leczeniu chorych na czerniaka błony naczyniowej oka, jako technologię sfinansowaną ze środków Funduszu Medycznego w ramach wykazu leków o wysokim poziomie innowacyjności czy rozszerzenie wskazań dla octanu abirateronu o wskazanie off-label w katalogu chemioterapii.

– Nowoczesne technologie lekowe sprawiają, że w wielu jednostkach chorobowych, które jeszcze kilka-kilkanaście lat temu diametralnie zmieniały życie ludzi, pacjenci mogą pracować, prowadzić życie społeczne i funkcjonować podobnie jak osoby zdrowe, nawet pomimo zaawansowanej choroby. W tym kontekście warto wspomnieć też o potrzebie przesuwania terapii do wcześniejszych linii leczenia – np. immunoterapii w raku endometrium czy rozszerzania dostępu do szczepień ochronnych, zwłaszcza dla chorych, których układ odpornościowy jest z różnych przyczyn, np. trwającego leczenia czy wieku pacjenta, osłabiony. Przede wszystkim musimy też dbać o dostęp do leczenia w tych obszarach i momentach terapii, gdzie obecnie są dostępne na świecie nowoczesne rozwiązania, ale wciąż pozostają poza zasięgiem polskich pacjentów – zauważyła Anna Kupiecka.

W tym kontekście należy zauważyć, że na najnowszej liście refundacyjnej nie ma np. nowych terapii w raku dróg żółciowych, na które bardzo czekają pacjenci i lekarze. Dr n. med. Leszek Kraj, onkolog kliniczny z Kliniki Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM powiedział:
– Brak innowacyjnych terapii dla chorych na raka dróg żółciowych na lipcowej liście refundacyjnej to poważne zaniedbanie, które znacząco wpływa na jakość leczenia pacjentów. Gdy dzisiaj pacjent z nowotworem dróg żółciowych pyta mnie, co jeszcze można zrobić, to mogę wymienić leki czy procedury diagnostyczne, do których nie mamy dostępu. Patrząc na współczesne, np. europejskie wytyczne leczenia raka dróg żółciowych w zakresie immunoterapii, to jesteśmy poza standardem, ten pociąg nam odjechał – to jeden z niewielu obszarów w onkologii bez nowoczesnego leczenia. Dlatego, konieczne jest natychmiastowe działanie, aby zapewnić pacjentom niezbędne wsparcie i równe szanse w walce z chorobą a nam klinicystom pozwolić leczyć zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną.

Wciąż jest wiele do nadrobienia
Lista potrzeb w obszarze dostępu do terapii w onkologii i hematoonkologii wciąż jest długa i wciąż mamy w Polsce wiele do nadrobienia względem wielu innych państw Unii Europejskiej. Trzeba jednak zauważyć, że z każdym kolejnym obwieszczeniem stopniowo zbliżamy się do poprawienia standardu opieki nad chorymi w Polsce.

– Dostrzegamy starania Ministerstwa Zdrowia w kontekście zapewniania dostępu do nowych terapii i dziękujemy za podejmowane w tym obszarze wysiłki. Liczymy na utrzymanie pozytywnego trendu refundacyjnego, by jak najwięcej polskich pacjentów mogło korzystać z nowoczesnego i zgodnego z aktualnym stanem wiedzy medycznej leczenia – podsumowała prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej.

pr/, fot. pexels.com

Data publikacji: 01.07.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również