Międzynarodowe Biennale, X Spotkania Teatralne Terapia i Teatr Łódź 10-13 czerwca 2012

Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi oraz Stowarzyszenie Obszary Kultury - organizatorzy Międzynarodowego Biennale, X Jubileuszowych Spotkań Teatralnych Terapia i Teatr - chcieliby zainteresować Państwa udziałem w tym wydarzeniu. Zgodnie z tradycją zaplanowaliśmy zarówno przegląd teatralny, jak i cykl towarzyszących im warsztatów oraz wystaw prac plastycznych. Do współpracy przy organizacji konferencji naukowej zaprosiliśmy tym razem Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego z Warszawy.

Międzynarodowe Spotkania Teatralne, od pierwszej edycji w 1995 roku, poświęcone są twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych, upowszechnianiu idei terapii przez sztukę teatru, integracji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, estetyce aktorstwa niepełnosprawnych, wreszcie dyskusji na temat miejsca osoby niepełnosprawnej we współczesnym teatrze. Festiwal, zgodnie z naszą ideą, której jesteśmy od początku wierni, nie ma charakteru konkursu. Obok spektakli teatrów zawodowych, prezentujących wysoki poziom artystyczny, jest miejsce dla twórczości scenicznej niepełnosprawnych artystów amatorów, zarówno dzieci, jak i dorosłych a także grup integracyjnych. Ponadto zajmuje nas szeroko pojęta terapia przez teatr tak zwanych osób sprawnych – na przykład w środowisku osób uzależnionych. Festiwale skupiają przedstawicieli wielu zawodów, zarówno bezpośrednio związanych z realizacją spektakli teatralnych – reżyserów, aktorów, instruktorów, jak również wykładowców wyższych uczelni, pedagogów, psychologów, dziennikarzy, działaczy kultury oraz studentów.
Niebagatelne znaczenie dla widzów mają prezentowane podczas każdego festiwalu pokazy metod pracy terapeutycznej z wykorzystaniem technik teatralnych, różnorodnych praktyk arteterapeutycznych czy technik dramy.
Autorskie warsztaty instruktorskie prowadzone podczas festiwalu przez gości z zagranicy i z Polski stanowią okazję do podniesienia kwalifikacji zawodowych. Wystawy i pokazy filmów służą ukazaniu złożoności procesu pracy z niepełnosprawnym podopiecznym.

W kilkunastoletniej historii biennale mieliśmy okazję gościć, nieraz parokrotnie, zespoły teatralne oraz wykładowców z wielu krajów zachodniej i środkowej Europy, w tym z Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Cypru, Luksemburgu, Niemiec, Austrii, Norwegii, Czech, Węgier a także Rosji.
Łódzkie spotkania stanowią forum wymiany doświadczeń. Oprócz wartości duchowych i emocjonalnych, inspirują do twórczych poszukiwań, przydają motywacji do rozwoju zawodowego, zapewniają zdobycie konkretnej wiedzy. Festiwal wytycza kierunki pracy dla instruktorów, stanowi wsparcie w ich dążeniach do osiągania jak najlepszych efektów terapeutycznych i artystycznych.
Dyrektorem artystycznym Biennale 2012 jest Agnieszka Piasecka, dyrektorem organizacyjnym jest Izabela Piętowska.

Obserwatorzy i zespoły teatralne proszeni są o nadsyłanie wypełnionych formularzy na adres: Poleski Ośrodek Sztuki, ul. Krzemieniecka 2a, 94-030 Łódź (z dopiskiem TERAPIA i TEATR) lub drogą elektroniczną na adres: i.pietowska@pos.lodz.pl. Zespoły teatralne pragnące wziąć udział w Biennale powinny także dostarczyć nagranie spektaklu na płycie dvd. Termin zgłoszeń dla obserwatorów upływa z końcem marca 2012. Termin zgłoszeń dla zespołów upływa z końcem stycznia 2012. Decyzję o zakwalifikowaniu zespołu do przeglądu teatralnego podejmie Rada Artystyczna w terminie do końca lutego 2012. Termin wpłat dla obserwatorów i zakwalifikowanych do przeglądu zespołów upływa z końcem kwietnia 2012. Formularze do pobrania na stronie www.pos.lodz.pl
Akredytacja wynosi 350 złotych/osoba – dla obserwatorów i 200 złotych/osoba – dla zespołów artystycznych. Akredytacja obejmuje 3 noclegi (10/11, 11/12, 12/13 czerwca 2012), całodzienne wyżywienie, uczestnictwo w przeglądzie teatralnym, konferencji naukowej, wernisażach, pokazach filmów, udział w jednym warsztacie instruktorskim (dotyczy obserwatorów i opiekunów grup teatralnych) oraz materiały konferencyjne.

ZAPRASZAM

Dyrektor Poleskiego Ośrodka Sztuki – Małgorzata Uptas

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również