MRiPS ogłosiło nową edycję konkursu ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nową edycję otwartego konkursu ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”. Celem programu jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin m.in. przez samorządy.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nową edycję otwartego konkursu ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”.

Celem głównym programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

– Zachęcam do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób z zaburzeniami psychicznymi. Na realizację konkursu przeznaczyliśmy 3 mln zł – powiedziała cytowana w komunikacie minister Marlena Maląg.

– To bardzo ważne, aby osoby z zaburzeniami psychicznymi miały świadomość swojego potencjału i praw, jakie im przysługują – dodała.

Jak podało w komunikacie MRiPS, do 24 lutego br. należy złożyć oferty konkursowe do Wydziałów Polityki Społecznej właściwych Urzędów Wojewódzkich, do 17 marca br. Wydziały Polityki Społecznej przekażą do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej pełną dokumentację wszystkich ofert, które uzyskały pozytywną ocenę formalną wraz z Kartami Ocen, a do 21 kwietnia br. nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących modułów: wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi, samopomoc, umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia oraz integracja i innowacyjność.

O dofinansowanie projektów zgłaszanych do otwartego konkursu ofert w ramach Programu mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym oraz podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. (PAP)

Katarzyna Herbut, fot. pixabay.com

Data publikacji: 25.01.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również