Najlepsi w Kujawsko-Pomorskiem w wymagającej profesji

Zaangażowani, empatyczni, skuteczni, dochowujący w pracy najwyższych standardów etycznych i zawodowych – tacy są specjaliści terapii zajęciowej uhonorowani w tym roku specjalnymi nagrodami zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Agnieszka Rychlewska-Tur, Daria Nowastowska, Joanna Kaleta, Rozalia Ubysz i Paweł Czerwiński 7 października odebrali wyróżnienia z rąk członka zarządu województwa Sławomira Kopyścia.

– Terapeuci zajęciowi są niezbędni w procesie leczenia i rehabilitacji osób, które przeszły ciężkie choroby. Bez pomocy takich specjalistów, jak dzisiejsi nagrodzeni, mieliby oni problem z codziennym funkcjonowaniem. Wyróżnienia są wyrazem naszego szacunku wobec ich pracy i podziękowaniem za zaangażowanie, poświęcenie i odpowiedzialność – podkreślił członek zarządu Sławomir Kopyść.

W tym roku wyróżnienia odebrali:

  • Agnieszka Rychlewska-Tur – pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy w Toruniu,
  • Daria Nowastowska – jest terapeutką w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Pelikan” Ligi Kobiet Polskich Koła w Szubinie,
  • Joanna Kaleta – opiekuje się pacjentami Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu,
  • Paweł Czerwiński – prowadzi zajęcia terapeutyczne dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim (powiat bydgoski).

Nagroda za całokształt pracy terapeutycznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami trafiła do Rozalii Ubysz z Uzdrowiska Wieniec Zdrój we Włocławku.

W spotkaniu wzięła także udział radna województwa Katarzyna Lubańska.

Kandydatury w konkursie zgłaszały podmioty prowadzące placówki integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz organizacje pozarządowe, a także instytucje pomocowe kościołów i związków wyznaniowych.

Terapia zajęciowa to forma rehabilitacji adresowana do osób niepełnosprawnych i seniorów polegająca na angażowaniu pacjenta w różne aktywności z dziedziny zajęć psychoruchowych. Jest powszechnie wykorzystywana m.in. w warsztatach terapii zajęciowej i domach pomocy społecznej.

Celem jest szeroko rozumiana rehabilitacja – w odniesieniu zarówno do ciała, jak i sfery psychicznej i społecznej – oraz samodzielność podopiecznych.

pr/, fot. . Mikołaj Kuras dla UMWKP

Data publikacji: 08.10.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również