Spotkanie inauguracyjne Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

– Aby tworzyć dobre rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami potrzebna jest współpraca administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracodawców – powiedziała minister Marlena Maląg podczas spotkania inauguracyjnego Rady.

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 8 października odbyło się spotkanie inauguracyjne Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Powołania do Rady wręczyli minister Marlena Maląg i Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rada opiniuje i doradza

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest  organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Do jej zadań należy w szczególności przedstawianie propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnościami, rozwiązań w zakresie zaspokajania ich potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących poprawy funkcjonowania tego środowiska.

W skład Rady wchodzą zarówno przedstawiciele organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, jak również organizacji pozarządowych.

Udział w Radzie osób z różnymi niepełnosprawnościami służy zapewnieniu tej grupie społecznej realnego wpływu na proces podejmowania decyzji w zakresie polityki i programów ich dotyczących. Pomimo osiągniętego dotychczas postępu w tym zakresie, w dalszym ciągu istnieje potrzeba doskonalenia i lepszego wdrażania przepisów prawnych.

Działając w zespole osiągniemy najwięcej

– Działając w zespole osiągniemy najwięcej, a dziś ten zespół poszerzamy – podkreślił wiceminister Paweł Wdówik. Przypominał już podejmowane działania, takie jak program Dostępność+, opracowaną w tym roku Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030 czy przyjmowane rozwiązania legislacyjne.

Główny kierunek wynika z Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, a służą one budowaniu ich niezależności we wszystkich obszarach życia, w tym dostępie do kultury czy sportu. – Różnorodność Rady pozwoli przyjrzeniu się proponowanym w tym obszarze działaniom z różnych perspektyw – podsumował minister Paweł Wdówik.

Członkowie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Przedstawiciele organów administracji rządowe: Anna Fugielska – przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, Adam Hadław – przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Marzena Machałek, – przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki, Małgorzata Michalska – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, Robert Woroniecki – przedstawiciel Ministerstwa Finansów

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego: Anna Bańkowska, Józef Grzegorz Kurek, Dorota Potejko, Michał Tomcza, Ludwik Węgrzyn

Przedstawiciele organizacji reprezentatywnych i organizacji zawodowych: Grażyna Gaj, Renata Górna, Dariusz Jadczyk, Krzysztof Kosiński, Dominik Moskalik, Jadwiga Smulko, Sylwia Szczepańska, Joanna Torbé, Jan Witkowski

Przedstawiciele organizacji pozarządowycn: Wojciech Biernat, Anna Hejducka, Robert Jagodziński, Andrzej Janowski, Marek Kalbarczyk, Adam Kompowski, Krzysztof Kotyniewicz,  Justyna Kucińska, Krzysztof Kurowski, Piotr Kuźniak

Renata Orłowska, Piotr Pawełko, Ewa Pawłowska, Marek Piechuta, Damian Reśkiewicz,  Barbara Święch-Bober, Paweł Wójtowicz, ks. Tadeusz Zaleski, Monika Zima-Parjaszewska, Przemysław Żydok

Info i fot. MRiPS

Data publikacji: 08.10.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również