Nieszczepienie dziecka narusza jego prawa

Nieszczepienie dziecka narusza jego prawa

Wszelkie działania, których konsekwencją byłoby obniżenie wskaźników wyszczepialności dzieci w Polsce są z całą pewnością niekorzystne i zaprzeczają podstawowemu prawu dziecka do ochrony jego życia i zdrowia – uważa rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

Podkreślił, że szczepienia ochronne są najskuteczniejszym narzędziem zwalczania chorób zakaźnych. Michalak w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej RPD przypomniał, że od wielu lat apeluje do instytucji odpowiedzialnych za politykę państwa w kwestiach zdrowotnych o podjęcie wielopłaszczyznowych działań w sprawie szczepień ochronnych u dzieci i bezpieczeństwa stosowania szczepionek.

Działania te – jak wskazano w komunikacie – są m.in. odpowiedzią na obywatelską inicjatywę ustawodawczą i projekt, który przewiduje m.in. odejście od obowiązku szczepień ochronnych i wprowadzenie dobrowolności w ich stosowaniu.

Michalak przekazywał swoje stanowisko m.in. marszałkowi Sejmu, w którym podkreślał, że jest przeciwny postulatowi likwidacji obowiązku szczepień ochronnych. Wskazał także, że działania w sferze szczepień ochronnych powinny być w szczególności ukierunkowane na: rozpowszechnianie rzetelnej i naukowo popartej wiedzy o szczepieniach, w tym o niepożądanych odczynach poszczepiennych – NOP, monitorowanie i stały nadzór nad bezpieczeństwem szczepionek i na ułatwienie dostępu do konsultacyjnych poradni szczepień ochronnych.

Według rzecznika działania powinny być także ukierunkowane na dokonywanie przez lekarzy starannej oceny stanu zdrowia dziecka przed, a w razie wątpliwości także po wykonaniu szczepienia i wsparcia zdrowotnego osób (w tym dzieci), u których wystąpił NOP.

RPD występował również do GIS o przekazanie informacji o planowanych działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie szczepień ochronnych oraz profilaktyki chorób zakaźnych. Podejmował również interwencje w sprawie rzetelnego informowania rodziców o szczepieniach przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Rozpoznając problem, rzecznik ustalił, że zarówno rodzice dzieci, jak i personel niektórych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych, dostrzegają problem związany z brakiem przekazywania rodzicom pełnych informacji o szczepieniach zalecanych przez tzw. lekarzy pierwszego kontaktu.

W związku z tym wystąpił z apelem do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań w środowisku, podkreślając, jak istotną rolę pełnią przekazywane przez lekarzy informacje na temat szczepień ochronnych i że stanowią one jedno z głównych źródeł wiedzy rodziców o szczepieniach.

Sejmowe komisje zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny opowiedziały się 8 listopada za odrzuceniem obywatelskiego projektu, który przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych, wprowadzając ich dobrowolność. Zgodnie z projektem obowiązek szczepień pozostawiono jedynie dla stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii.

W Polsce co roku wykonuje się kilka milionów szczepień obowiązkowych. Odsetek osób zaszczepionych nadal jest wysoki, ale w ostatnich latach coraz więcej rodziców nie zgadza się na nie. Z informacji Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wynika, że w 2010 roku zanotowano 3437 odmów, w roku 2017 – 30089 odmów.

Szczepienia obowiązkowe u dzieci i młodzieży do 19. roku życia realizowane są w Polsce według określonego kalendarza. Obowiązkowe szczepienia to m.in. przeciwko: gruźlicy, błonicy, krztuścowi, polio, odrze, śwince, różyczce, tężcowi i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Szczepienia zalecane to m.in. te przeciwko rotawirusom. (PAP)

Karolina Kropiwiec, oprac. rhr/, fot. archiwum Biura RPD
Data publikacji: 09.11.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również