O zdrowiu i jakości życia osób z niepełnosprawnością w Ustroniu

Śląski Oddział PFRON we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zorganizował 27 września konferencję pt. „Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych i podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych”. Miejscem wydarzenia był nowoczesny Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu.

Obiekt ten powstał przy znacznym wsparciu finansowym ze środków PFRON.

W konferencji udział wzięli dyrektorzy oddziałów ZUS z woj. śląskiego, dyrektorzy szpitali oraz centrów rehabilitacji, przedstawiciele instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Uczestników w imieniu marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego powitała Barbara Daniel p.o. dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON Jan Wroński wymienił aktualne działania Funduszu zmierzające do udoskonalenia systemu i poprawy efektów rehabilitacji. Szczegóły programu PFRON „Model Rehabilitacji Kompleksowej” realizowanego m.in. w Sanatorium Uzdrowiskowym „Róża” w Ustroniu przedstawiała Teresa Saczuk, pracownik Oddziału Śląskiego.

O dostępie do rehabilitacji mówili również eksperci Oddziału Śląskiego NFZ w Katowicach oraz Oddziału ZUS w Zabrzu. Temat aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych omówił dr Damian Kania z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Strategię oraz wydatkowanie środków finansowych PFRON na poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego przedstawiła Barbara Daniel.

Tematyka konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych, którzy wskazali na potrzebę kontynuacji tej tematyki.

Info: Śląski Oddział PFRON, fot. OERW w Ustoniu
Data publikacji: 03.10.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również