Obradował Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego

– Cały czas, również dzięki funduszom unijnym, staramy się tworzyć nowe możliwości zatrudniania dla osób z niepełnosprawnościami oraz przyczyniać się do  poprawy ich sytuacji na rynku pracy – powiedziała 24 kwietnia wiceszefowa MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak na posiedzeniu Sejmiku w Rzeszowie.

W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej będzie kontynuować wdrażanie zmian i wspieranie aktywności osób z niepełnosprawnościami.

– Na działania na rzecz dostępności i zmian systemowych dla osób z niepełnosprawnościami w nowym programie krajowym Fundusze Europejska dla Rozwoju Społecznego przeznaczymy 3,7 mld zł, w tym 700 mln zł na samo wdrożenie i przetestowanie rozwiązań dotyczących zatrudnienia wspomaganego do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. – Środki unijne, których wydatkowanie koordynuje MFiPR, służą wzmocnieniu spójności społecznej. Dzięki funduszom europejskim staramy się w sposób kompleksowy i wielowymiarowy wpływać na zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego – dodała wiceszefowa MFiPR.

Tylko w latach 2014-2023 – dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego – wsparciem objęto blisko 600 tys. osób z niepełnosprawnościami.  W odpowiedzi na potrzebę wypełnienia luki zatrudnieniowej wyodrębniono osobne działanie w programie krajowym skierowane na aktywizację zawodową i poprawę jakości miejsc pracy osób z niepełnosprawnościami, z którego skorzystało już 8 tys. osób, a blisko 45 proc. z nich podjęło pracę w ciągu pół roku od zakończenia udziału w projekcie.

W trakcie spotkania omawiane były kwestie związane z dostępem do świadczeń rehabilitacyjnych, szkoleniami dla terapeutów oraz potrzebami osób niepełnosprawnych w regionie.

Dyskutowano również na temat potrzeby poprawy infrastruktury oraz kolejnych wyzwań.

– Wielkie podziękowanie należą się posłom i senatorom RP, którzy ustanowili dla Podkarpacia kwotę wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami ponad trzykrotnie wyższą niż poprzednia.

W tym momencie mamy kwotę prawie 30 mln zł na zakłady aktywności zawodowej, ale także dla jednostek wspomagających podobne działania. To wsparcie jest ogromne – mówił członek zarządu Stanisław Kruczek podczas debaty.

Sejmik Rehabilitacyjny to spotkanie, którego celem jest promowanie idei i wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwienia im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wydarzenie gromadzi przedstawicieli domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, organizacji pozarządowych, rodziców dzieci z niepełnosprawnością, a także przedstawicieli parlamentu, administracji rządowej, samorządowej oraz duchowieństwa.

Info: MFiPR, UMWP, oprac. rhr/, fot. Kamil Dudzik / Kancelaria Zarządu UMWP w Rzeszowie

Data publikacji: 24.04.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również