Ograniczenia dotyczące realizacji turnusów rehabilitacyjnych

Hiking z protezą nogi

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1917) od dnia 24 października 2020 r. do odwołania ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).

Zakazu, o którym mowa powyżej nie stosuje się do turnusów rehabilitacyjnych, które rozpoczęły się przed dniem 24 października 2020 r.

Jednocześnie, należy na bieżąco śledzić nowelizacje rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Info: BON, fot. archiwum PBR

Data publikacji: 02.11.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również