Opieka asystencka po wrocławsku

Andrzej Mańkowski, dyrektor MOPS we Wrocławiu oraz Anna Grabowska, prezeska Fundacji Promyk Słońca

Wrocław wspólnie z Fundacją Promyk Słońca otrzymał dotację z Unii Europejskiej w wysokości 8 mln zł na projekt „Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Program obejmuje szkolenie, przygotowujące do wykonywania zawodu asystenta osobistego oraz opiekę asystencką dla 200 mieszkańców Wrocławia.

Fachowa pomoc dla osób z niepełnosprawnością
– Budujemy miasto wrażliwe, wspólnotę ludzi wzajemnie za siebie odpowiedzialnych. Wśród nas są osoby potrzebujące pomocy na co dzień i właśnie do nich skierowany jest nasz program. Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej przeszkolimy 50 asystentów, którzy nabędą odpowiednie kompetencje do fachowej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, a w ramach projektu 200 osób z tej asystentury będzie mogło skorzystać – wyjaśnił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Wrocław realizuje usługi asystentury osobistej nieprzerwanie od 2020 roku, korzystając ze wsparcia organizacji pozarządowych. Dzięki temu miasto może zaoferować mieszkańcom z niepełnosprawnościami fachową pomoc. Inaczej przygotowani muszą być bowiem asystenci osób niewidomych, głuchych z niepełnosprawnością intelektualną czy ruchową.

Lider w liczbie projektów asystenckich
Szkolenie dla asystentów otwiera inowe możliwości dla osób bez doświadczenia w tym zawodzie. Program będzie obejmował naukę zasad asystowania osobom, w tym dzieciom, z różnymi rodzajami niepełnosprawności, obsługę sprzętu pomocniczego oraz podstawy wykonywania tego zawodu. Wykwalifikowane asystentki i asystenci będą dostępni nie tylko w codziennych sytuacjach, ale także w nagłych przypadkach, w godzinach nocnych.

– Jesteśmy liderem wśród polskich miast, jeśli chodzi o liczbę projektów asystenckich. Pozyskujemy środki z Funduszu Solidarnościowego i z funduszy europejskich. Jednak potrzeby są coraz większe, dlatego dokładamy wszelkich starań, by zdobyć dodatkowe pieniądze, przeszkolić asystentów i pomóc kolejnym osobom – powiedział Andrzej Mańkowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Nowy projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i realizowany we współpracy z MOPS oraz Fundacją Promyk Słońca.

Kto może korzystać z asystentury
– dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
– osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności (plus orzeczenia równoważne).
Osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny mogą liczyć także na różne inne formy wsparcia, między innymi zajęcia w warsztatach terapii zajęciowej, opiekę wytchnieniową w miejscu zamieszkania lub mieszkaniu wytchnieniowym, czy niedawno otwarte mieszkanie wspomagane.

Organizacje pozarządowe, które w latach 2020-2024 świadczyły usługi asystenckie
• Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski
• Fundacja „Promyk Słońca”
• Fundacja „Eudajmonia”
• Fundacja Imago
• Stowarzyszenie „Klub Kibiców Niepełnosprawnych”
• Stowarzyszenie „Ostoja” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
• Fundacja „Manufaktura Inicjatyw”
• Fundacja L’arche
• Wrocławskie Stowarzyszenie Głuchych „Nadzieja”
• Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
• Fundacja „Rodzina z Serca”
• Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Bonitum”
• Fundacja „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi
• Polski Związek Głuchych Wrocław

Info: wroclaw.pl, oprac. rhr/, fot. UM Wrocław

Data publikacji: 05.04.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również