Opieka wytchnieniowa w 2022 roku w stolicy

Miasto stołeczne Warszawa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Program realizowany jest w dwóch modułach – opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I) oraz opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (Moduł II). Program ten  jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest:
wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Do kogo skierowane są usługi wytchnieniowe w formie wsparcia całodobowego?
Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

Co należy zrobić, aby przystąpić do Programu?

  1. Zapoznaj się z zasadami realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022
  2. Zapoznaj się z regulaminem Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022.
  3. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu, które znajdziesz poniżej.
  4. Dołącz kopię orzeczenia o znacznym niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie przedstaw oryginał postanowienia o ustanowieniu opieki, jak również wskazanie aktualnego sądu prowadzącego nadzór.
  5. Skontaktuj się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu

Opieka wytchnieniowa w formie dziennej (Moduł I)
Realizatorem usługi dziennej jest Fundacja Agencji Służby Społecznej z siedzibą: ul. ks. J. Popiełuszki 8 lok. 42, Warszawa

Wnioski można składać od 1 sierpnia osobiście w biurze Fundacji przy ul. Prochowej 24/26 lok. 1 (Praga Południe) w godz. 8.00-16.00 lub mailowo na adres praga@assopieka.pl

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 607 176 030 lub (22) 612-17-42 (w godz. 8.00-16.00)

Opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego (Moduł II)
Trwa nabór na usługi opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego
Realizatorami usługi są:
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
ul. Sternicza 125
01-350 Warszawa
Osoba do kontaktu – Beata Gozdek
tel. 22 665 22 39 wew. 102
e-mail: sekretariat@dpskombatant.waw.pl

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
www.dpskombatant.waw.pl

Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”
ul. Bohaterów 46/48
03-007 Warszawa
Osoba do kontaktu – Justyna Zarecka
tel. 786 856 726
e-mail: socjalni@dpspodbrzozami.pl

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-15.30
www.dpspodbrzozami.pl

pr/, fot. pexels.com

Data publikacji: 03.08.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również