Opiekunowi nie przysługuje ulga rehabilitacyjna na pobyt niepełnosprawnego w DPS

Opiekunowi nie przysługuje ulga rehabilitacyjna na pobyt niepełnosprawnego w DPS

Z interpretacji wydanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wynika, że opiekun, na którego utrzymaniu pozostaje osoba z niepełnosprawnością nie może odliczyć od podatku kosztów ponoszonych w związku z pobytem podopiecznego w domu pomocy społecznej.

KIS powołała się na art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, że odliczyć od dochodu można opłaty za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz wydatki na zabiegi rehabilitacyjne.

Natomiast placówka, w którym przebywa podopieczny, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, której działalność w głównej mierze polega na świadczeniu usług bytowych i opiekuńczych. Pomimo szerokiego zakresu usług placówki te nie zapewniają specjalistycznej i intensywnej opieki medycznej. Osobę wymagającą takiej opieki kieruje się do specjalistycznej jednostki: zakładu opiekuńczo-leczniczego lub zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego.

Domów pomocy społecznej nie należy więc traktować na równi z zakładami wymienionymi w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest bowiem zasadnicza różnica między przeznaczeniem i celami tych placówek.

Numer interpretacji: 0115-KDIT2- 2.4011.172. 2018.2.RS

Oprac. sza, fot. pixabay.com

Data publikacji: 07.05.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również