Otwarcia ośrodka „Otwarte Drzwi”

Otwarcia ośrodka "Otwarte Drzwi"

17 grudnia miało miejsce uroczyste otwarcie Ośrodka Pobytu Dziennego dla Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi" w dzielnicy Katowic Janów – Nikiszowiec. Ośrodek będzie prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka", które dostało na ten cel dotację z budżetu miasta Katowice.

Beneficjentami projektu jest 20 osób niepełnosprawnych, które ukończyły 25. rok życia lub ukończyły edukację w szkołach specjalnych lub integracyjnych oraz ośrodkach i nie kwalifikują się do innej formy terapii i opieki. Osoby te nie znalazły miejsca w warsztatach terapii zajęciowej i pozostają w domach pod opieką rodziców.

Ośrodek pobytu dziennego to konkretna pomoc rodzinom osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – intelektualnymi i ruchowymi w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Nowo otwarty ośrodek jest w Katowicach trzecią tego typu placówką, po ośrodku
25+ prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, mieszczącym się w Dąbrówce Małej oraz placówce w Brynowie prowadzonym również przez Stowarzyszenie „Siódemka”.

em

Data publikacji: 17.12.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również