Platforma e-zdrowie uregulowana prawnie – z poprawkami Senatu

Platforma e-zdrowie uregulowana prawnie - z poprawkami Senatu

Doprecyzowanie, a częściowo również stworzenie ram prawnych, niezbędnych do wdrożenia rozwiązań w zakresie systemu informacji w ochronie zdrowia – to cel ustawy, którą poparli w czwartek senatorowie.

Senatorowie wprowadzili poprawki dot. m.in. usystematyzowania pojęcia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz zapewnienia spójności z innymi ustawami. Za regulacją opowiedziało się 46 senatorów, 17 było przeciw, dziewięć osób wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw związana jest z wdrażaniem systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, czyli tzw. platformy e-zdrowie.

E-zdrowie ma umożliwić pacjentom dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym m.in. e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Dzięki IKP każdy pacjent ma otrzymać dostęp do swojej historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych od momentu założenia konta. Na koncie będzie można zobaczyć informacje o wystawionych e-Receptach, e-Skierowaniach, e-Zleceniach oraz odbytych przez pacjenta wizytach i zabiegach. Za pomocą internetowego konta pacjenta będzie można również złożyć deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Dostęp do wyników badań i innych dokumentów będzie miał również lekarz. Pacjent będzie decydował, jakie i któremu lekarzowi udostępni.

E-recepta ma być dokumentem powszechnie obowiązującym. W niektórych sytuacjach wskazanych w ustawie będzie można stosować recepty papierowe, np. w przypadku braku dostępu do platformy P1.

Do realizacji recepty w postaci elektronicznej wystarczy podanie w aptece kodu dostępu (zostanie przekazany SMS-em na telefon komórkowy lub na adres e-mail) oraz numeru PESEL (lub numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość). Pacjent będzie mógł uzyskać wydruk informacyjny o wystawieniu recepty w postaci elektronicznej i lekach na niej przepisanych. W ten sposób ma zostać rozwiązany problem nieczytelnych recept.

Dzięki wprowadzeniu e-zleceń na wyroby medyczne (np. na pieluchy dla osoby dorosłej) nie będzie już potrzeby wizyty pacjenta w oddziale NFZ w celu potwierdzenia uprawnień. E-zlecenie zostanie wysłane przez lekarza elektronicznie do NFZ, który dokona jego weryfikacji, a następnie prześle pacjentowi informację, np. SMS-em, o możliwości zrealizowania zlecenia.

System przewiduje również wprowadzenie e-skierowań, które mają uniemożliwić pacjentom zapisywanie się do danego specjalisty w kilku różnych poradniach, a tym samym – zmniejszyć kolejki. Pacjent nie będzie musiał dostarczać do przychodni oryginału papierowego skierowania; na wizytę będzie mógł się umówić telefonicznie przez podanie kodu dostępu oraz numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W myśl ustawy dojdzie do zmian w zakresie rejestrów medycznych. To wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 grudnia 2014 r., który orzekł że na poziomie ustawy należy określić zakres przedmiotowy rejestrów oraz katalog przetworzonych w nich danych.

Ważną kwestią regulowaną w ustawie jest problematyka telemedycyny – stworzone zostały ogólne ramy, które umożliwią jej rozwój. Ustawa zawiera przepisy, zgodnie z którymi lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarki i położne będą mogły wykonywać określone czynności za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Ustawa była projektem rządowym; prace na nią na etapie konsultacji międzyresortowych i społecznych trwały wiele miesięcy; Do Sejmu trafiła w lipcu br. Ustawa zmieniała swój kształt. Usunięto z niej m.in. zapisy, które przewidywały wprowadzenie elektronicznych dokumentów: Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ), Karty Specjalisty Medycznego (KSM) i Karty Specjalisty Administracyjnego (KSA). (PAP)

ktl/ dym/

Data publikacji: 02.10.2015 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również