Pokonać ciszę

W Polsce uszkodzenia narządu słuchu dotyczą ok. 750 noworodków rocznie. Polscy i zagraniczni specjaliści zgromadzeni na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Programu „Dźwięki Marzeń"15 i 16 października br. w Warszawie, podkreślali znaczenie wczesnej diagnozy, leczenia i rehabilitacji wad słuchu.

Od 2002 r. w Polsce dokonuje się przesiewowych badań słuchu. Niemowlęta ze stwierdzonym ubytkiem słuchu kierowane są na leczenie i rehabilitację. Bardzo istotna w ich rehabilitacji jest rola rodziny i środowiska, w którym dorastają.
W Polsce Fundacja Orange od 2006 r. stosuję formę rehabilitacji polegającą na połączeniu ruchu ciała z dźwiękiem muzycznym, jest to tzw. metoda werbo-tonalna. Metoda ta sprawdza się głównie w pracy z małymi dziećmi. Dzięki wykorzystaniu techniki rytmu ciała, rytmu muzycznego i zabaw fonacyjnych, można wywołać głos, poprawić artykulację, fonację, koordynację wzrokowo-ruchową i równowagę.
Wczesne podjęcie terapii, jeszcze w przedjęzykowym okresie rozwoju mowy, wpływa na to, że głos dziecka z wadą słuchu w późniejszym okresie życia jest zbliżony brzmieniem do głosu dziecka słyszącego. W przypadku głębokiej wady słuchu, gdy nie jest możliwie posługiwanie się językiem fonicznym konieczna jest nauka języka migowego.
Brak możliwości lub polegające tylko na gestykulacji porozumiewanie się z rodzicami i otoczeniem źle wpływa na rozwój społeczny dziecka z wadą słuchu. Należy je aktywnie włączać w życie rodzinne, a nie wykluczać. Tylko takie podejście do rehabilitacji pomogą dziecku rozwinąć zdrowe uczucia i emocje.

Oprac. J. K.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również