Postulaty zmian w systemie edukacji

Joanna Mucha, posłanka PO, na konferencji prasowej w Lublinie, przedstawiła założenia programu systemowych zmian opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością, które są zagrożone wykluczeniem społecznym.

Jednym z założeń programu jest stworzenie sieci ośrodków dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Taki ośrodek powinien opiekować się dziećmi z terenu jednego lub dwóch powiatów. Środki na utrzymanie tego typu placówek pochodziłyby z subwencji z budżetu państwa.

Kolejną propozycją jest stworzenie sieci klas lub szkół integracyjnych oraz zapewnienie rehabilitacji w szkołach dzieciom z niepełnosprawnością ruchową. Chodzi o to, by dziecko, które nie wymaga edukacji specjalnej, miało możliwość uczestniczenia w zajęciach w szkołach ogólnodostępnych. Ta propozycja wymaga jednak dużych zmian m.in. w zakresie rozwiązań dotyczących finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i współpracy resortów edukacji narodowej i zdrowia.

Obecnie trwają prace, których celem jest określenie w jakich konkretnych aktach prawnych, trzeba wprowadzić zmiany, jaki będzie koszt przedsięwzięcia oraz wskazanie źródła środków na realizację programu. Posłanka zapowiedziała, że szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione w ciągu najbliższych tygodni.

Joanna Mucha swoje postulaty zamieściła również w gazetce „Godne życie dla niepełnosprawnych”, w której są zamieszczone rozmowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych oraz prezentacje ośrodków, które prowadzą rehabilitację takich dzieci.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również