Powstanie roboczy zespół ds. poprawy sytuacji wcześniaków i ich rodziców

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz wiceministrowie Aleksandra Gajewska i Sebastian Gajewski spotkali się z przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia „Razem dla Wcześniaków”. Rozmowy dotyczyły kwestii urlopów macierzyńskich dla matek wcześniaków.

9 stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie władz resortu z przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia „Razem dla Wcześniaków”. W trakcie spotkania na ręce ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk została złożona petycja dotycząca urlopów macierzyńskich dla matek wcześniaków od momentu wypisu dziecka ze szpitala do domu i zwolnienia lekarskiego w czasie hospitalizacji dziecka po urodzeniu.

W swoim apelu mamy wcześniaków przebywające na urlopie macierzyńskim proszą m.in. o wydłużenie urlopu o czas, jaki dziecko spędziło w szpitalu. W tym okresie rodzice wcześniaków spędzają znaczną ilość czasu na wizytach lekarskich oraz różnorakich terapiach wspierających rozwój dziecka.

– Zapraszam do merytorycznej dyskusji, do współpracy, do wspólnego poszukiwania rozwiązań. Już teraz chciałam zaproponować powołanie u nas w ministerstwie zespołu roboczego, w ramach którego będziemy mogli spotykać się regularnie. Byśmy mieli poczucie, że rozwiązania, które mogłyby stać się obowiązującym prawem, zostały wypracowane wspólnie, że w każdym elemencie był uwzględniany głos strony społecznej, specjalistów, lekarzy, rodziców, matek – powiedziała podczas spotkania ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Sygnatariuszy petycji podczas spotkania w MRPiPS reprezentowali: Elżbieta Brzozowska –wiceprezeska Fundacji Koalicja, społeczna rzeczniczka Ogólnopolskiego Porozumienia Razem dla wcześniaków, Adriana Misiewicz – wiceprezeska Fundacji Koalicja dla wcześniaka, Ogólnopolskie Porozumienie Razem dla wcześniaków, prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, krajowa konsultant w dziedzinie neonatologii, prof. dr hab. n.med. Tomasz Szczapa – prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, dr n. chem. Katarzyna Dyńska-Kukulska – prezeska Fundacji MatkoweLove,  Marta i Robert Leśnik, zarząd Stowarzyszenia Za wcześnie,  Sylwia Wesołowska – prezeska Fundacji Mali Wojownicy, dr n. med. Jolanta Uchman – Fundacja Laboratorium Marzeń, Katarzyna Parafianowicz – prezeska Fundacji Serce Dziecka.

Kolejne spotkanie strony społecznej z ministrą Agnieszką Dziemianowicz-Bąk i kierownictwem resortu odbędzie już w lutym. Wtedy ukonstytuuje się też zespół roboczy, który wypracuje rozwiązania wychodzące naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców wcześniaków.

Info: MRPiPS, fot. Mateusz Włodarczyk / MRPiPS

Data publikacji: 10.01.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również