PPOZ negatywnie o projekcie rozporządzenia o standardzie leczenia bólu

Lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia ponownie negatywnie zaopiniowali projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu – wynika z ich komunikatu.

W piśmie skierowanym do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego zwrócili uwagę, że wskazany kierunek zmian rozbudowuje mocno już rozrośniętą biurokrację. Ponadto, ich zdaniem, zaproponowane rozwiązania nie wprowadzają konkretnych regulacji postępowania w określonym rodzaju bólu. Zwracają też uwagę, że przesuwają one leczenie bólu z wyższych etapów sytemu – z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i szpitali do podstawowej opieki zdrowotnej przy jednoczesnym braku wskazania sposobu finansowania tej zmiany w POZ.

Przypominają też, że szacunki mówią o tym, że z powodu przewlekłego bólu cierpi około 27 proc. populacji, a w odniesieniu do osób powyżej 65 lat – 55 procent populacji. Lekarze z PPOZ powołują się na art.20a z ustawy o prawach pacjenta. Gwarantuje on prawo do leczenia bólu każdemu choremu. Przy czym podstawowym miejscem prowadzenia terapii przeciwbólowej ma być podstawowa opieka zdrowotna. Postępowanie przeciwbólowe w AOS i w szpitalu ma być prowadzone dopiero w sytuacji nieskuteczności terapii przeciwbólowej prowadzonej w POZ.

“Standard postępowania przeciwbólowego jest znany każdemu lekarzowi POZ. Jest on też w praktyce stosowany i przestrzegany w placówkach medycznych. Projektowane rozporządzenie tego standardu ani nie opisuje, ani nie zmienia. Jedyne co wprowadza, to obowiązek dokumentowania prowadzonej terapii nie w historii choroby pacjenta, lecz na Karcie Oceny Nasilenia Bólu. Stanowić to będzie dodatkowe biurokratyczne obciążenie pracy zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, co przy istniejących brakach kadrowych opiniować należy wysoce negatywnie” – wyjaśniają lekarze.

“Widząc potrzebę leczenia bólu (jest to priorytet w naszej codziennej pracy), uważamy, że proponowane rozwiązania i sposób ich wprowadzania są niedoprecyzowane. Absurdalna byłaby wszak sytuacja, w której Karta Oceny Nasilenia Bólu wypełniana byłaby w przypadku pacjenta skarżącego się na niewielki ból gardła w związku z przechodzonym przeziębieniem. Biorąc pod uwagę deficyty kadrowe w podstawowej opiece zdrowotnej, postępowanie takie nie jest możliwe w codziennej praktyce lekarza” – podkreślają lekarze.

Lekarze i świadczeniodawcy skupieni wokół Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia oczekują, głębokiej analizy projektu rozporządzenia ministra zdrowia. Zaznaczają, że tworzenie kolejnej biurokracji i kolejnych tabelek nie zmniejszy odczuwania bólu przez pacjenta. (PAP)

Klaudia Torchała, fot. pixabay.com

Data publikacji: 30.01.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również