Projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty skierowany do podkomisji

Projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty skierowany do podkomisji

19 marca sejmowa Komisja Zdrowia skierowała do podkomisji projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty przygotowany przez PSL. Zakłada on m.in. że tytułem fizjoterapeuty będzie mogła posługiwać się osoba, która ukończy studia, przynajmniej licencjackie.

Podczas posiedzenia komisji odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, który do Sejmu wpłynął w lipcu 2014. Wprowadza on różne stopnie specjalizacji w zawodzie fizjoterapeuty oraz określa kompetencje osób wykonujących ten zawód. Określa również organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów.

Przedstawiciel wnioskodawców Dariusz Dziadzio (PSL) podkreślił, że głównym celem projektu jest zapewnienie bezpiecznej fizjoterapii poprzez uniemożliwienie wykonywania tego zawodu przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji. Poseł przypomniał raport NIK z września 2014 r. o dostępności i finansowaniu rehabilitacji leczniczej, w którym stwierdzono, że resort zdrowia powinien jak najszybciej zakończyć prace nad projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. – Składając ten projekt, wyszliśmy naprzeciw Ministerstwu Zdrowia – dodał Dziadzio.

Wiceminister zdrowia Piotr Warczyński zadeklarował wsparcie dla projektu, podkreślił jednak, że ministerstwo ma „szereg szczegółowych uwag”, które zostaną zgłoszone podczas prac podkomisji.

Zarówno wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Piotr Majcher, jak i Tomasz Marek ze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska powiedzieli, że organizacje, które reprezentują, mają wątpliwości co do niektórych zapisów ustawy i zadeklarowali chęć uczestniczenia w pracach podkomisji.

Biuro Analiz Sejmowych uznało projekt ustawy za sprzeczny z prawem UE, w związku z tym członkowie komisji stwierdzili, że podkomisja przede wszystkim powinna zająć się uzgodnieniem projektu z prawem unijnym.

Obecnie zawód fizjoterapeuty nie jest w Polsce zawodem regulowanym. Działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych może założyć każdy. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje w zakresie fizjoterapii są wymagane jedynie przy podpisywaniu kontraktu z NFZ.

W myśl projektowanych przepisów w kraju miałby powstać jawny rejestr pozwalający na identyfikację fizjoterapeuty i określenie jego kwalifikacji. Rejestr ma zapewnić pacjentom i pracodawcom powszechny dostęp do sprawdzenia informacji, czy dana osoba posiada uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Na wniosek fizjoterapeuty zaświadczenie stwierdzające, iż posiada on kwalifikacje zgodne z wymaganiami, a także zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej wydawałaby Krajowa Rada Fizjoterapeutów.

Według projektu fizjoterapeuta miałby prawo i obowiązek pogłębiania i aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych. Miałby też prawo do uzyskiwania tytułu specjalisty, potwierdzającego posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych. Warunkiem byłoby odbycie szkolenia ustalonego programem specjalizacji i zdanie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów.

Projekt przewiduje też powstanie samorządu fizjoterapeutów. Do jego zadań należałoby m.in. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty, reprezentowanie fizjoterapeutów oraz ochrona ich interesów zawodowych czy ustalanie oraz aktualizacja standardów lub wytycznych w fizjoterapii. Działalność samorządu byłaby finansowana m.in. ze składek członkowskich i z tytułu opłat za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu. Członkowie samorządu podlegaliby odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu.

Prace nad innym projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty trwają w resorcie zdrowia. Na początku lutego wiceszef MZ Sławomir Neumann informował w Sejmie, że projekt resortu wymaga uzgodnień i uszczegółowienia. Dopytywany, kiedy można spodziewać się skierowania go do Sejmu, powiedział, że „żeby mieć szanse na uchwalenie tej ustawy w tej kadencji parlamentu, rząd musi przekazać ją najpóźniej do maja czy początku czerwca”.

Obecnie w Polsce zawód fizjoterapeuty wykonuje ok. 70 tys. osób z różnymi kwalifikacjami. (PAP)

ozk/ itm/

Data publikacji: 20.03.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również