Projektowanie dla wszystkich

13 lutego na konferencji prasowej „Od szkoły przetrwania do obiektu bez barier" przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych, projektantów i biznesu rozmawiali o trudnej praktyce projektowania dla wszystkich, najczęściej popełnianych błędach i dobrych praktykach.

Jedną z przyczyn nieprzestrzegania prawa budowlanego w zakresie dostępności budynków – nie tylko dla osób niesprawnych ruchowo, ale także osób z dysfunkcją wzroku, słuchu dla osób starszych, dla rodziców z dzieckiem w wózku – jest rozproszenie zapisów dotyczących dostępności architektonicznej w licznych ustawach i rozporządzeniach oraz ich ciągła modyfikacja.

Najnowsza publikacja Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji „Planowanie dostępności – prawo w praktyce” autorstwa Kamila Kowalskiego wskazuje najczęstsze błędy i dobre rozwiązania w tym zakresie.

We wstępie dowiadujemy się m.in. czym jest planowanie dostępności i jak w Polsce jest realizowane.
W publikacji znajdziemy podstawowe akty prawne, a następnie przedstawienie dostępności w transporcie publicznym, budynkach mieszkalnych, obiektach hotelarskich, biurowych, handlowo-usługowych. Ostatni rozdział to omówienie podstawowych zasad kształtowania przestrzeni dostępnej.

Z powodu braku odpowiedniej wiedzy oraz regulacji niektórych zagadnień, w projektowaniu dla wszystkich ciągle popełniane są błędy. Autor widzi duże znaczenie organizacji pozarządowych, które dysponują wieloletnim doświadczeniem i wiedzą pochodzącą bezpośrednio od osób z niepełnosprawnościami, która pomaga uniknąć kosztownych błędów jeszcze na etapie projektowania.

Autor na zakończenie zauważa, że od kilkunastu lat zmienia się nasza wrażliwość w stosunku do osób niepełnosprawnych i ich obecności w przestrzeni publicznej. Powoli pozytywnemu przeobrażeniu podlega również prawo i architektura.

Pobierz publikację

Jotka

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również