Przeciwko dyskryminowaniu osób chorujących psychicznie

W serwisie petycje.pl zamieszczono apel w sprawie równego traktowania osób chorujących somatycznie i psychicznie podpisany przez dr. Andrzeja Cechnickiego, koordynatora krajowego Koalicji na rzecz Wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Przede wszystkim postuluje on, aby osoby chore somatycznie i psychicznie były równo traktowane przy podziale środków przeznaczonych na opiekę zdrowotną w Polsce. Autor stwierdza, że na opiekę psychiatryczną i leczenie zaburzeń psychicznych przekazuje się coraz mniej środków. W Polsce w ostatnich 10 latach wskaźnik nakładu wyniósł około 3 procent. W Europie wskaźnik ten wynosi średnio 5-6 procent środków.

Opracowany Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) – Dz. U. Z 3 lutego 2011 nr 24 poz. 128, który ma być realizowany przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie jest szansą na zasadniczą zmianę pozycji zdrowia psychicznego oraz systemowej modernizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Koalicja na rzecz Wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego deklaruje pomoc samorządom w staraniach o program naprawczy dla psychiatrii. 25 września będzie okazją, aby w całym kraju razem obchodzić X Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie pod hasłem „Samorząd Partnerem w Ochronie Zdrowia Psychicznego”.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również