Przycisk na wagę życia

Przycisk na wagę życia

W trzech polskich miastach: Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu działa Centrum TeleOpieki, które jest wzorowane na sprawdzonych od lat doświadczeniach szwedzkich.

logo

Misją Centrum jest podnoszenie poczucia bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych i nie w pełni samodzielnych.

TeleOpieka działa całodobowo. W razie zagrożenia jakim jest upadek, zasłabnięcie, awaria urządzeń domowych, ulatniający się gaz wystarczy nacisnąć przycisk alarmowy, który można nosić na ręce lub szyi połączony bezprzewodowo z modułem. Pracownik centrum alarmowego nawiązuje kontakt głosowy z podopiecznym przez głośnik terminala i w zależności od jego stanu podejmuje odpowiednie działania, np. wzywa pogotowie, opiekuna, uspokaja podopiecznego. Tryb postępowania ustala się z podopiecznym przed instalacją urządzenia.

Moduł podłączony jest do linii telefonicznej i jest zasilany prądem. Jest również wyposażony w akumulatory, które w razie odcięcia prądu podtrzymują jego działanie. Jednocześnie po godzinie od wyłączenia prądu urządzenie wysyła do centrum sygnał o tym zdarzeniu, informuje też np. o uszkodzeniu linii telefonicznej.

Zastosowanie tego systemu zwiększa komfort psychiczny podopiecznego i rodziny, jest też alternatywą dla ośrodków opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również